Cymru ar y Map - Elin Meek

*Scroll down for English & comments*


Llyfr sy'n byrstio â ffeithiau am Gymru.

Book bursting with fun facts about Wales.


Gwasg/publisher: Rily Publications

Cyhoeddwyd/released: Hydref 2018

Pris: £12.99

ISBN: 978-1849670548


Lefel her/challenge level:


☆ ☆ Gwreiddiol Cymraeg - Welsh Original ☆ ☆ *Welsh & English versions available*

Mi faswn i wedi bod wrth fy modd gyda llyfr fel hwn pan oeddwn yn yr ysgol. Bydd hwn yn apelio at gynulleidfa eang, ond yn enwedig pobl sy’n hoffi darllen llyfrau ffeithiol yn lle rhai stori. Mae Elin Meek yn amlwg wedi bod yn gweithio’n galed ar y prosiect yma, ac mae Cymru ar y Map, ynghyd a’r fersiwn Saesneg, Wales on the Map, wedi bod yn un o werthwyr gorau 2018/19.