top of page

Cadi a'r Môr Ladron - Bethan Gwanas

*For English review see language toggle switch*


(awgrym) oed darllen: 6-9+

(llyfr i blant sy'n newydd i ddarllen yn annibynnol,

neu sy'n pontio rhwng llyfrau llun a llyfrau pennod)

(awgrym) oed diddordeb: 5+

 

Adolygiad gan Siân Vaughan, Athrawes Ymgynghorol y Gymraeg Sir Conwy


Stori arall am anturiaethau Cadi a Mabon wrth iddyn nhw gael gwyliau bach ym mwthyn mam-gu yn Sir Benfro dros y Pasg. Gan fod Mam a Nain yn brysur yn yr ardd mae Cadi a Mabon yn mynd lawr at y traeth i chwarae. Wrth gloddio am drysor ar y traeth maent yn dod ar draws cist drysor ac yn cael eu cipio gan fôr leidr. Down i gwrdd â chymeriadau lliwgar awn ar fwrdd llong y Môr-leidr Byrti Biws.

Eto cawn nifer o negeseuon pwysig o fewn y stori, ac nad ydy o'n iawn i ddwyn oddi ar eraill. Mae Cadi a Mabon yn cael sawl antur ar fwrdd y llong a chawn ddysgu tipyn am fywyd bob dydd mor ladron drwy lygaid criw llong Y Blodwen.

Stori arall wedi ei hysgrifennu mewn iaith hawdd i blant ei darllen a' deall. Cawn gip ar dafodieithoedd y de a'r gogledd ac fel mae ambell enw gwahanol ar bethau yn dibynnu ar eich tafodiaith. Bydd plant wrth eu bodd yn trafod bywyd Môr ladron - pwnc sydd wastad yn apelio at blant o'r oedran yma.


 

Gwasg: Y Lolfa

Cyhoeddwyd: 2022

Pris: £6.99

Fformat: Clawr Caled

 

Adolygiad o Golwg

Dwi bob amser wedi hoffi'r llyfrau yma a chymeriad drygionus ond annwyl Cadi [...] Dydi llyfrau'r gyfres hon byth yn siomi – cyfuniad perffaith o destun a lluniau lliwgar.- Gwenan Mared, Golwg
 

留言


bottom of page