Asiant A - Anni Llŷn

*Scroll down for English*


Antur gyda'r ysbïwr 14 oed!

A 14 year old spy's first mission!Genre: ffuglen, antur ysbïo / spy adventure, fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◎◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◎

Her darllen/reading difficulty::◉◎

Dyfarniad/Rating: ★★★

Dod ar draws y llyfr yn eistedd ar fy silff lyfrau yn y study wnes i gyntaf. Dim syniad o ble ddaeth o na phwy pia hi! Wel - fi rŵan!Doedd y clawr ddim wir yn apelio ataf – ddim yn siŵr pam. Mae ‘na rhyw edrychiad mymryn yn dated arno erbyn hyn efallai. Ond, chwedl y Sais; ‘don’t judge a book by it’s cover!’ felly mi rois i gynnig ar y llyfr.


A dwi’n falch fy mod i wedi, a dweud y gwir. Stori am ferch 14 oed yw hon, ond nid merch gyffredin, o na! Mae gan Alys Phillips gyfrinach, a set o sgiliau arbennig iawn achos mae hi’n ysbïwr proffesiynol. Mae hi wedi cael ei hyfforddi mewn spy skills gan ei mam a nawr mae hi’n barod am ei mission gyntaf. Mae’r stori’n fy atgoffa o’r ffilmiau poblogaidd Spy Kids yn y 2000au cynnar!Mae rhywbeth mawr o’i le yn Ysgol Breifat ‘hynod lewyrchus’ Pen y Rhych – sydd â chanlyniadau anhygoel a ffynhonnell incwm amheus. Rhywbeth arall sy’n od iawn yw fod y plant fel robotiaid a does NEB yn chwerthin yno. O gwbl!


Gwaith Alys ydi mynd undercover yn yr ysgol gyda’i theclynnau ysbïo ffansi er mwyn datgelu cyfrinach Miss Glein, y brifathrawes. Wedi i Alys ddechrau chwilota yn yr ysgol, mae Miss Glein a’i dirprwy, Mr Bylbs yn ceisio rhwystro Alys wrth iddi geisio darganfod y gwir.


Gyda help ei ffrindiau newydd – ei ffrindiau cyntaf erioed – mae Alys yn gorfod rhoi ei hun mewn perygl o gael ei dal, er mwyn casglu tystiolaeth am y digwy