Anji - Gareth F Williams

*Scroll down for English*


Nofel am euogrwydd sy'n codi ias

A chilling short novel about guilt.

Genre: #ffuglenbyr #arddegau #llofruddiaeth #dirgel / #shortfiction #teens #murder

Negeseuon positif/positive messages: ◉◎◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◉◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◎◎

Iaith gref/language: ◉◉◎◎◎

Rhyw/sex: ◉◉◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◎◎◎◎