Anji - Gareth F Williams

*Scroll down for English*


Nofel am euogrwydd sy'n codi ias

A chilling short novel about guilt.

Genre: #ffuglenbyr #arddegau #llofruddiaeth #dirgel / #shortfiction #teens #murder

Negeseuon positif/positive messages: ◉◎◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◉◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◎◎

Iaith gref/language: ◉◉◎◎◎

Rhyw/sex: ◉◉◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◎◎◎◎

Cyfres/series: COPA


Contains some content that sensitive/younger readers may find disturbing


Dwi’m yn siŵr o dan ba graig dwi ‘di bod, ond dim ond ryw flwyddyn neu ddwy yn ôl nes i ddarganfod llyfrau y diweddar Gareth F. Williams am y tro cyntaf. OMB! Ers y foment honno, dwi’n cysidro fy hun yn superfan o’i waith. Ond mewn gwirionedd, alla i ddim bod yn superfan go iawn nes fy mod i wedi darllen ei lyfrau i gyd, felly dyma wneud addewid mod i am drio darllen ei holl nofelau yn ystod 2021. Challenge accepted.


So, dyma ni, mis Ionawr. A dyma gychwyn ar yr un cynta’ o’r flwyddyn - un bach gweddol hawdd i ddechrau - Anji. Llyfr byr yw hwn sy’n perthyn i gyfres Copa, sef 5 nofel fachog ar gyfer yr arddegau hŷn. (ond dwi’n meddwl basa tua bl.9 yn iawn)


Gyda llai na 100 o dudalennau a phlot oedd yn symud ar garlam, mi orffennais y nofel mewn un eisteddiad. Daliodd y broliant fy sylw’n syth, er ei fod o’n sboilar go sylweddol: “Ar ôl lladd ei mam, aeth Anji allan i’r ardd gefn am smoc.” As you do ‘llu.


Heb ddatgelu llawer mwy o’r plot na sydd wedi cael ei wneud yn barod, ar ôl lladd ei Mam, fe aiff Anji ar drip i’r Rhyl gyda’i ffrind, ac er ei bod hi’n trio mwynhau ei hun, mae cadw’r gyfrinach dywyll yn pwyso arni. Ella bod angen dipyn bach o suspension of belief yma, achos, tra mod i’n medru derbyn ei bod hi wedi cael casual smoke ar ôl lladd ei Mam (sioc, debyg) dwi ddim mor siŵr amdani’n mynd ar holidês bach i’r Rhyl yn syth wedyn. Fasa rhywun yn gwneud hynny? Erm, not sure about that one.


Mae gwaith disgrifio'r awdur o'r corff yn wych... ond mae o ar tudalen 18!!!

Ta waeth, ro’n i’n licio sut gafodd stori Ruth Ellis [y ddynes ola’ i gael ei chrogi yn y DU] ei blethu mewn i stori Anji, ac mi ddysgish i ffaith newydd - ei bod hi wedi cael ei geni yn Rhyl! Dyma lyfr y gallwch fwynhau adref neu yn yr ysgol, ac yn sicr does 'na’m prinder o destunau trafod yn y nofel, sy’n cynnwys themâu fel euogrwydd, y gosb eithaf, dial, cenfigen, perthnasau iach/afiach a bwlio emosiynol.


Fel darllenwyr, rydym ni gyd ar ‘team Anji’ er ei bod hi ‘technically’ wedi lladd rhywun, ac fe ddown i gydymdeimlo â hi ar ôl dod i ddeall beth sydd wedi arwain at y foment yma.