Newyddion cyffrous!

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi categori newydd ar gyfer gwobrau Llyfr y Flwyddyn, sef

'Plant a Phobl Ifanc.'

Mae hyn yn newyddion da iawn oherwydd byddant yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Cymru i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, a bydd cyfle iddynt bleidleisio yng Ngwobr Barn y Plant a Phobl Ifanc.

Bydd y rhestr fer yn cael ei ddatgelu mewn rhaglen arbennig gyda Nia Roberts ar BBC Radio Cymru.

9pm Gorffennaf 1af 2020.

Capture.PNG

Enillydd 2020

Categori Plant a phobl ifanc

Rhestr Fer

Am wybod mwy?

Caiff enillwyr y gwobrau Cymraeg eu cyhoeddi mewn cyfres o ddarllediadau ar BBC Radio Cymru fel rhan o’r Ŵyl AmGen rhwng dydd Iau 30 Gorffennaf a dydd Sul 2 Awst, a hynny mewn partneriaeth â BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

  • Categorïau Barddoniaeth a Ffeithiol Greadigol Cymraeg 7.00pm, 30 Gorffennaf BBC Radio Cymru

  • Categorïau Plant a Phobl Ifanc a Ffuglen Cymraeg 1.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Cymru

  • Enillwyr categorïau, Gwobr People’s Choice Wales Arts Review a’r Prif Enillydd Saesneg 6.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Wales

  • Barn y Bobl Golwg 360 a’r Prif Enillydd Cymraeg 1.00pm, 1 Awst BBC Radio Cymru

Cliciwch yma i fynd i ddarllen mwy ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.