top of page

Anfon Adolygiadau

Mae sawl ffordd o anfon

adolygiadau at Sôn am Lyfra:

Cyfrannu.png

Camau

Dilynwch y camau yma ar gyfer cael eich adolygiadau'n ôl atom.

PhotoScan.jpg
Screenshot 2021-02-20 181447.jpg
Copy of Templed Newydd (5).png
Copy of Proffil Awdur - Sioned Wyn Rober
Screenshot 2021-02-20 181609.jpg

01

Ysgrifennwch neu ffilmiwch eich adolygiad.

Gallwch ddefnyddio dogfen word neu templed.

Cliciwch yma

02

Cwblhewch y ffurflen proffil adolygwr. Bydd hwn yn mynd gyda'ch adolygiad.

Cliciwch yma.

03

*PWYSIG*

Os ydych o dan 16 oed, rhaid cael caniatâd gan riant. Defnyddiwch y ffurflen yma - gallwch gynnwys llun hefyd os hoffech.

04

Unwaith rydych wedi cael oedolyn i arwyddo'r ffurflen ganiatâd, anfonwch eich adolygiad i ni.

sonamlyfra@aol.com

bottom of page