Anfon Adolygiadau

Mae sawl ffordd o anfon

adolygiadau at Sôn am Lyfra:

Camau

Dilynwch y camau yma ar gyfer cael eich adolygiadau'n ôl atom.

01

Ysgrifennwch neu ffilmiwch eich adolygiad.

Gallwch ddefnyddio dogfen word neu templed.

Cliciwch yma

02

Cwblhewch y ffurflen proffil adolygwr. Bydd hwn yn mynd gyda'ch adolygiad.

Cliciwch yma.

03

*PWYSIG*

Os ydych o dan 16 oed, rhaid cael caniatâd gan riant. Defnyddiwch y ffurflen yma - gallwch gynnwys llun hefyd os hoffech.

04

Unwaith rydych wedi cael oedolyn i arwyddo'r ffurflen ganiatâd, anfonwch eich adolygiad i ni.

sonamlyfra@aol.com

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.