Mae Sôn Am Lyfra yn wefan sydd wedi'i chreu yn arbennig fel lle i rannu gwybodaeth ac adolygiadau am lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.

Mae'n anodd gwybod weithiau pa lyfrau sy'n addas i'w darllen, o ran gallu, cynnwys neu thema. Weithiau, rydach chi eisiau gwybod 'chydig mwy cyn prynu...

Wel - dyma chi!

Bwriad Sôn Am Lyfra yw ei gwneud yn haws i blant, pobl ifanc ac oedolion ddewis y llyfr perffaith.

Bydd popeth ar y wefan yn ddwyieithog ac rydym yn croesawu unrhyw un sy'n dysgu neu'n ddi-Gymraeg, ond sydd eisiau cymorth gyda byd dryslyd llyfrau Cymraeg.

thumbnail.jfif
Sioned 
Wyn Roberts

Darganfod

awdur y mis

Llyfr y

Mis

113355.jpg

Adolygiadau

Newydd

#carudarllen

Miss Jones, athrawes

Mae'r wefan yma'n handi ar gyfer dewis y llyfrau gorau i ddarllen yn y dosbarth.

Erin, 10 oed

Dwi'n chwilio am y llyfrau mwyaf poblogaidd yma a wedyn darllen rheina gyntaf!

Greg, rhiant

'Da ni ddim yn siarad Cymraeg adref felly mae'n anodd gwybod weithiau pa lyfrau sy'n addas. Mae hwn yn help mawr.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.