ADOLYGIADAU

Llyfrau Cymraeg i Blant a Phobl Ifanc 

DIWEDDARAF

Cliciwch ar y teils i ddarllen.

LLYFR Y MIS

.

Screenshot 2021-02-06 211524.jpg

Chwefror

AWDUR Y MIS

T. Llew Jones

GWOBRAU Tir na n-Og

Gwobr y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

 LLYFR Y FLWYDDYN

Categori newydd 'llyfrau plant a phobl ifanc'

TOP 10 Y MIS

Gwerthwyr Gorau Canolfan Ddosbarthu

Cyngor Llyfrau Cymru.

Instagram-512.webp

INSTAGRAM

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.