top of page

LLYFRAU

CA 2

7-11 Oed

Library Books
Pencil and notepad

Nid yw'r llyfrau canlynol wedi cael eu gwirio i weld os ydynt yn addas ar gyfer yr oedran yma. Rydym yn argymell eich bod yn

menthyg y llyfr o'r llyfrgell gyntaf i sicrhau ei fod yn addas. 

Rhyfel Byd (hanes)

RHYFEL BYD I

Ceffyl Rhyfel, (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Ci Rhyfel (Gomer, 2014)

Cyfres Rygbi: 2. Rhyfelwr Rygbi (Gwasg Carreg Gwalch, 2017)

Y Gêm (Gwasg Carreg Gwalch, 2014)

Diffodd y Sêr, (Y Lolfa, 2017)

Gwrando ar y Lloer, (Gwasg Carreg Gwalch, 2015)

Y Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Stori'r Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Caeau Fflandrys (2009, Dref Wen)

Rhyfelwr Rygbi

YR AIL RYFEL BYD

Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn, 2006)

Sais Ydi O, Miss! (Gwasg Gwynedd, 1999)

Stori'r Ail Ryfel Byd, (Rily, 2015)

Cyfres Strach: Coed Du (Gomer, 2012)

Bachgen Mewn Pyjamas, Y (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Amser Rhyfel (Gomer, 2004)

Pecyn Athrawon Amser Rhyfel (2004)

Cyfres Cled: Lloches Ddirgel (1995)

Y Ail Ryfel Byd (Rily, 2015)

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

Y Môr

Merched y Môr a chwedlau

eraill (T Llew Jones)

Trysor y Môr Ladron (T Llew Jones)

Lawr ar lan y Môr (Elin Meek)

Dirgelwch yr ogof (T Llew Jones)

Cyfrinach Craig yr Wylan (Bet Jones)

Ofnadwy nos (T Llew Jones)

Bachgen Y Môr (Morris Gleitzman)

Draig  o'r enw môr (Jilly Bebbington)

Cnoi cil: Royal Charter (Sian Vaughan)

Barti Ddu (T Llew Jones)

Doniol

Direidi Nicolas (Dalen, 2019)

Cyfres 'Na, Nel!'

Cyfres 'Dosbarth Miss Prydderch'

Addasiadau Roald Dahl i gyd

Addasiadau David Walliams i gyd

Tricsi a Dicsi (Dref Wen)

Pogo Ping Pong (Dref Wen)

Sothach a Sglyfath (Y Lolfa)

Cyfres Halibalŵ (CAA)

Hanes y Twrch Bach oedd am wybod

Pwy oedd wedi gwneud am ei ben 

(Gomer)

Iechyd a Lles

Gwen, Fy Mrawd (Dref Wen)

Y Bys Hyd (Roald Dahl, Rily)

Tŷ Tomi Treorci (Rily)

Paid â gofyn i Alys (Carreg Gwalch)

Cwmwl Cai (Gomer)

Seren Orau'r Sêr (Rily)

Y Goeden Gofio (Gomer)

Y Llew tu mewn (Atebol)

Sut dwi'n teimlo? (Rily)

Gyda'n Gilydd (Rily)

Y Goeden Ioga (Gomer)

Achub y Dydd (Gomer)

Mam-gu a fi (CAA)

Mae'n iawn bod yn wahanol (Atebol)

Het gynnes Tad-cu ( Gomer)

Daearyddiaeth

a'r amgylchedd

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

Cymru ar y Map (Rily)

Cyfres A wyddoch chi am...? (ddaearyddiaeth Cymru)

Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr? (Dref Wen)

Mae ein Tŷ Ni ar Dân (Rily)

Hanes ein Byd ar y Map (Rily)

Stori Pobl (Rily)

Cyfres archwilio'r Amgylchedd

Arswyd

Lleuad yn Olau (T Llew Jones)

Gwyddoniaeth

Stori Dyfeisiau (Rily)

Hud a lledrith

Harri Potter (a Maen yr athronydd)

Yr Hudlath a'r Haearn (Cressida Cowell)

Hanes

Boddi Cymoedd Cymru

Ta-ta Tryweryn (1999)

Yr Argae Haearn (GCG)

Streic Chwarel y Penrhyn

Bwli a Bradwr

Cyfnod y Stiwardiaid

Ble mae John Iorc?

Y Rhufeiniaid

Dilyn Caradog (GCG)

Rhyfel Cartref Sbaen

Mae'r lleuad yn goch

Rebel Rygbi

Brwydr yr Iaith Gymraeg

Paent! (Angharad Tomos)

Darn bach o bapur (Angharad Tomos)

Pleidlais i Ferched

Henriet y Syffrajet

Y Welsh Not

Pren a Chansen

Gwerin Cymru, Cyfnod Patagonia

Gwenwyn a gwasgod Felen

Twm Bach ar y Mimosa

Pyllau Glo

Cwmwl Dros y Cwm

Drws Du yn Nhonypandy

Cymoedd De Cymru

Gethin Nyth Brân

 

Canol Oesoedd

Ifor Bach (Gomer)

Merched Beca

Cri'r Dylluan (T Llew Jones)

Oes Fictoria

Plentyn Y Stryd (Dref Wen)

Antur

Taro'r Targed (Gomer)

Cyfres Alecs Rider (Dref Wen)

Cyfres Asiant A (Anni Llŷn)

Cyfres o Ddigwyddiadau Anffodus

Anifeiliaid

Sw Sara Mai (Lolfa)

bottom of page