LLYFRAU

CA 2

7-11 Oed

Nid yw'r llyfrau canlynol wedi cael eu gwirio i weld os ydynt yn addas ar gyfer yr oedran yma. Rydym yn argymell eich bod yn

menthyg y llyfr o'r llyfrgell gyntaf i sicrhau ei fod yn addas. 

Rhyfel Byd (hanes)

RHYFEL BYD I

Ceffyl Rhyfel, (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Ci Rhyfel (Gomer, 2014)

Cyfres Rygbi: 2. Rhyfelwr Rygbi (Gwasg Carreg Gwalch, 2017)

Y Gêm (Gwasg Carreg Gwalch, 2014)

Diffodd y Sêr, (Y Lolfa, 2017)

Gwrando ar y Lloer, (Gwasg Carreg Gwalch, 2015)

Y Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Stori'r Rhyfel Byd Cyntaf (Rily, 2015)

Caeau Fflandrys (2009, Dref Wen)

Rhyfelwr Rygbi

YR AIL RYFEL BYD

Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn, 2006)

Sais Ydi O, Miss! (Gwasg Gwynedd, 1999)

Stori'r Ail Ryfel Byd, (Rily, 2015)

Cyfres Strach: Coed Du (Gomer, 2012)

Bachgen Mewn Pyjamas, Y (Gwasg Carreg Gwalch, 2011)

Amser Rhyfel (Gomer, 2004)

Pecyn Athrawon Amser Rhyfel (2004)

Cyfres Cled: Lloches Ddirgel (1995)

Y Ail Ryfel Byd (Rily, 2015)

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

Y Môr

Merched y Môr a chwedlau

eraill (T Llew Jones)

Trysor y Môr Ladron (T Llew Jones)

Lawr ar lan y Môr (Elin Meek)

Dirgelwch yr ogof (T Llew Jones)

Cyfrinach Craig yr Wylan (Bet Jones)

Ofnadwy nos (T Llew Jones)

Bachgen Y Môr (Morris Gleitzman)

Draig  o'r enw môr (Jilly Bebbington)

Cnoi cil: Royal Charter (Sian Vaughan)

Barti Ddu (T Llew Jones)

Doniol

Direidi Nicolas (Dalen, 2019)

Cyfres 'Na, Nel!'

Cyfres 'Dosbarth Miss Prydderch'

Addasiadau Roald Dahl i gyd

Addasiadau David Walliams i gyd

Tricsi a Dicsi (Dref Wen)

Pogo Ping Pong (Dref Wen)

Sothach a Sglyfath (Y Lolfa)

Cyfres Halibalŵ (CAA)

Hanes y Twrch Bach oedd am wybod

Pwy oedd wedi gwneud am ei ben 

(Gomer)

Iechyd a Lles

Gwen, Fy Mrawd (Dref Wen)

Y Bys Hyd (Roald Dahl, Rily)

Tŷ Tomi Treorci (Rily)

Paid â gofyn i Alys (Carreg Gwalch)

Cwmwl Cai (Gomer)

Seren Orau'r Sêr (Rily)

Y Goeden Gofio (Gomer)

Y Llew tu mewn (Atebol)

Sut dwi'n teimlo? (Rily)

Gyda'n Gilydd (Rily)

Y Goeden Ioga (Gomer)

Achub y Dydd (Gomer)

Mam-gu a fi (CAA)

Mae'n iawn bod yn wahanol (Atebol)

Het gynnes Tad-cu ( Gomer)

Daearyddiaeth

a'r amgylchedd

Teyrnas Kenzuke (Dref Wen)

Cymru ar y Map (Rily)

Cyfres A wyddoch chi am...? (ddaearyddiaeth Cymru)

Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr? (Dref Wen)

Mae ein Tŷ Ni ar Dân (Rily)

Hanes ein Byd ar y Map (Rily)

Stori Pobl (Rily)

Cyfres archwilio'r Amgylchedd

Arswyd

Lleuad yn Olau (T Llew Jones)

Gwyddoniaeth

Stori Dyfeisiau (Rily)

Hud a lledrith

Harri Potter (a Maen yr athronydd)

Yr Hudlath a'r Haearn (Cressida Cowell)

Hanes

Boddi Cymoedd Cymru

Ta-ta Tryweryn (1999)

Yr Argae Haearn (GCG)

Streic Chwarel y Penrhyn

Bwli a Bradwr

Cyfnod y Stiwardiaid

Ble mae John Iorc?

Y Rhufeiniaid

Dilyn Caradog (GCG)

Rhyfel Cartref Sbaen

Mae'r lleuad yn goch

Rebel Rygbi

Brwydr yr Iaith Gymraeg

Paent! (Angharad Tomos)

Darn bach o bapur (Angharad Tomos)

Pleidlais i Ferched

Henriet y Syffrajet

Y Welsh Not

Pren a Chansen

Gwerin Cymru, Cyfnod Patagonia

Gwenwyn a gwasgod Felen

Twm Bach ar y Mimosa

Pyllau Glo

Cwmwl Dros y Cwm

Drws Du yn Nhonypandy

Cymoedd De Cymru

Gethin Nyth Brân

 

Canol Oesoedd

Ifor Bach (Gomer)

Merched Beca

Cri'r Dylluan (T Llew Jones)

Oes Fictoria

Plentyn Y Stryd (Dref Wen)

Antur

Taro'r Targed (Gomer)

Cyfres Alecs Rider (Dref Wen)

Cyfres Asiant A (Anni Llŷn)

Cyfres o Ddigwyddiadau Anffodus

Anifeiliaid

Sw Sara Mai (Lolfa)

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.