Ynyr yr Ysbryd - Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn

*Scroll down for English*


Stori am ysbryd sy'n ofn bopeth!

Story about a ghost who's scared of everything!

Genre: #ffuglen #dyfalbarhad / #fiction #perseverance

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎