Y Goeden Ioga - Leisa Mererid

*Scroll down for English & comments*


Y llyfr ioga gyntaf yn y Gymraeg.

The first Welsh yoga book.


Genre: iechyd a lles, hunan-help, health & wellbeing, self-help Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎ Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◎◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎

Adolygiad gan Elen Roberts


Dyma’r llyfr cyntaf o’i fath yn y Gymraeg sy’n cyflwyno ioga i blant a’u teuluoedd. Mae’r clawr yn denu’r llygad yn syth, gyda’i liwiau modern, heddychlon. O agor y clawr, mae yno gyflwyniad byr yn egluro beth yn union yw ioga, pam ei fod yn neud lles i ni, ac ychydig o hanes yr ymarfer sydd wedi bod o gwmpas ers o leiaf 5000 o fl