Y Bobol Fach Wyrdd - Mai Parri

Updated: Jul 16, 2020

*Scroll down for English*


Stori am yr aliens gwyrdd oedd isio bod yn binc.

Story about the green aliens who wanted to be pink.Genre: llyfr lluniau, #moesol / Picture book, #moral

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎