Un cyfrwys wyt ti, Ifan Bifan! - Gunilla Bergström (addas. Juli Phillips)

Updated: Apr 27, 2020

*Scroll down for English & to leave comments)*


Dio'm yn fawr! Dio'm yn dal! Ond mae o'n ddewr!

He's not big! He's not tall! But he's brave!

Genre: ffuglen byr, / short fiction Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★★☆

Pwy sy’n cofio Ifan Bifan?Un o fy atgofion cyntaf o’r ysgol gynradd, oedd eistedd yn y neuadd (gan groesi coesau a phlethu breichiau, wrth gwrs!) a gwrando ar yr athrawes yn adrodd straeon Ifan Bifan…


Dwi wrth fy modd gyda lluniau cain Gunilla Bergström, sy’n ‘retro’ iawn erbyn hyn, ond dwi’n meddwl mai’r gyfrinach ydi cadw pethau’n syml. Dyna pam fod nhw’n gweithio. Mewn byd lle mae ‘na gymaint o liwiau a chyffro ar y sgriniau teledu ac ipads, tydi hi ddim yn ddrwg o beth i ddod a phethau lawr fymryn weithiau. Less is more fel maen nhw’n ddweud. Mae’r awdur, sy’n ‘sgwennu’r straeon ac yn eu harlunio’n defnyddio cyfuniad o luniau syml a chollage. Pan dwi’n gweld y lluniau, dwi’n meddwl am y 70’au ac IKEA. Mae llyfr newydd Lleucu Lynch, ‘Y Dyn Dweud Drefn’ yn defnyddio lluniau syml tebyg.
Yn y stori yma, mae Ifan wedi mynd at ei Nain i aros ac mae ei gefndryd hŷn yno hefyd. Tydyn nhw ddim yn gadael i Ifan chwarae cardiau gyda nhw ‘am ei fod o rhy fach i ddeall pethau.’ Dwi’n siŵr fydd na nifer o blant yn gallu uniaethu gyda hyn! Er nad ydi o’n cael chwarae cardiau, mae o’n ddigon clyfar i wybod sut i fynd i ben stôl er mwyn nôl y cacennau o’r tun ar y silff uchaf! Yndi wir - mae Ifan Bifan YN un cyfrwys! Dwi wrth fy modd efo’i wyneb o pan mae o’n llwyddo i gyrraedd y trîts ar ben y silff!! Dwi’n nabod y teimlad o lwyddiant yna’n iawn - mae fy ngwyneb i’n rhywbeth tebyg ar ôl ffeindio a chwalu’r Milk Chocolate Digestives sy’n cuddio yn y cwpwrdd!


Daeth y llyfr cyntaf allan yn 1972 yn yr iaith wreiddiol o Swedeg dan y teitl Alfons Åberg. Mae o bellach wedi cael ei addasu i mewn i nifer o wahanol ieithoedd gan gynnwys Saesneg (o dan y teitl Alfie Atkins). Maen nhw’n dilyn straeon yr hogyn bach direidus a dwi’n meddwl byddai Ifan Bifan yn gweithio'n debyg i gyfres fel ‘Na Nel!’ ! Mae gan yr awdur ddiddordeb mewn ymddygiad bodau dynol, ac mae hi fel arfer yn gweithio rhyw negeseuon i mewn i’r llyfrau. Perffaith ar gyfer cynulleidfa ifanc. Mae’r “brand” erbyn hyn yn un mawr iawn, ac nid yn unig wedi gwerthu dros 8 miliwn copi, ond hefyd mae o wedi cael ei droi’n gyfres deledu AC yn ffilm yn 2013.