Tyfu prysur [addas. Elin Meek]

*Scroll down for English*


Gwthio, tynnu, troi - mae digon i'w weld a'i wneud!

Push, pull, turn - there's plenty to see and do!

♥ Dyma un o'n hoff gyfresi!

♥ This series is a Sôn am Lyfra favourite!


Lluniau/illustrations: Mel Matthews

Oed diddordeb/interest age: 1-3