Tomos Llygoden y Theatr (a'r seren fyd-enwog) - Caryl Parry Jones a Craig Russell

*Scroll down for English*


Ail antur gyda'r lygoden fach ciwt!

Second adventure with our little mousey friend!


Genre: ffuglen / fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◎◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉

Her darllen/reading difficulty::◉◉◎◎

Dyfarniad/Rating: ★★★

Dyma’r ail yng nghyfres Tomos Llygoden y Theatr sy’n mynd a ni ar antur gyda’r llygoden fach wrth iddo orfod achub y dydd unwaith eto. Dwi’n hoff iawn o waith arlunio hardd Leri Tecwyn sy’n dod a byd bach Tomos yn fyw! Er bod maint y llyfr yn fach (sy’n reit handi a dweud y gwir) yn sicr mae ‘na ddigon o stori i’n diddanu- mwy nac oni’n ei ddisgwyl!Mae actor enwog yn dod i’r theatr ac mae Tomos wedi gwirioni’n lan i gael cyfarfod ei arwr! Y broblem yw, mae Trystan Gwynfyd ap Rhych (trïwch ddweud hwnna drosodd a throsodd yn gyflym!) yn ofn llygod! Mae Tomos bron a marw eisiau ei gyfarfod, ond well iddo beidio â chyflwyno ei hun - fydd ‘na fawr o groeso iddo.


Wyddoch chi be? Mae gan Trystan Gwynfyd gyfrinach enfawr.... mae ei wallt mawr adnabyddus yn ffug - mae o’n foel fel wy! Ar ôl damwain anffodus sy’n achosi i’r wig hedfan i ffwrdd, dim ond Tomos ein llygoden fach arbennig fydd yn gallu achub y dydd cyn i’r actor gamu ar y llwyfan o flaen cynulleidfa fawr. Mae’r ffordd y mae o’n datrys y broblem yn reit ddyfeisgar, chware teg! Mi fydd y plantos yn morio chwerthin pan fydd y ‘gwallt’ yn hedfan i ffwrdd, ac mae’n siŵr o roi gwen ar wyneb unrhyw oedolyn.


Sgwn i os fydd Trystan Gwynfyd a Tomos yn gallu bod yn ffrindiau?Dwi’n hoff iawn o