Tomos Llygoden y Theatr a Chrechwen y Gath - Caryl Parry Jones a Craig Russell

Scroll down for English


O diar! Cath + Llygod = Trwbl!!

Oh dear! Cat + Mice = Trouble!

Genre: ffuglen byr, / short fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎


**GWREIDDIOL CYMRAEG/ WELSH ORIGINAL **

Peidiwch â gofyn i mi pam, ond dwi wastad wedi hoffi cymeriadau llygod mewn storis ac ar y sgrin! Tra bod pawb eraill yn hoffi’r clasuron, fy hoff ffilm Disney oedd un obscure or 70au o’r enw ‘The Rescuers’ - grŵp o lygod bach anturus yn achub y dydd! Pam y ffilm yna o bob un? Ella am eu bod nhw’n fach, ac mae pawb yn hoffi dipyn o underdog story dydyn? Yn debyg iawn i’r Rescuers, mae Tomos Lygoden, er yn ‘gradur go fach o ran maint, yn llwyddo i gyflawni pethau mawr ac yn aml iawn yn achub y dydd. Mae cyfres boblogaidd Craig Russell a’r amryddawn Caryl Parry Jones yn cyflwyno byd y theatr (rhywbeth fydd efallai yn anghyfarwydd i nifer o blant) drwy lygaid yr anifeiliaid bach ciwt a fflwffiog. Dyma enghraifft da o le mae’r ‘sgwennu a’r gwaith celf yn asio’n berffaith i greu cyfres annwyl dros ben, ac un sy’n hynod o ddarllenadwy ar hynny.


First Impressions

Dyma lyfr reit swmpus er ei fod yn fach o ran maint -rydych chi’n sicr yn cael gwerth eich arian am y pris rhesymol o £4.95. Mae gwaith celf Leri Tecwyn yn draddodiadol, yn gynnes ac yn llawn patrymau a gweadau gwahanol. Gyda bron pob tudalen yn llawn lliw, ychwanega’r arlunwaith at y stori, drwy helpu’r darllenwyr ifanc i ‘ddelweddu’ beth sy’n mynd ymlaen. Mae’r ysgrifen wedi cael ei leoli’n synhwyrol hefyd o gwmpas y gwaith celf.Beth sy’n digwydd yn y stori?

Mae Mr Meilir, y bos, yn gwneud cyhoeddiad fawr fod 'na ymwelydd pwysig yn dod i’r theatr. Hi yw Madam Blobfawr, cantores opera byd enwog, sy’n dipyn o ‘Diva’! Yn anffodus i lygod y theatr, mae ganddi anifail anwes sy’n teithio i bobman gyda hi... Crechwen y gath! O diar! Cathod + llygod = trwbl!

Sut mae Tomos yn mynd i stopio Crechwen rhag bwyta ei ffrindiau? Mae ganddo dipyn o sialens o’i flaen y tro hwn!


Beth sy’n dda am y stori?

Heblaw am y ffaith fod Covid wedi cau pob theatr am y tro, nid yw pob plentyn mor lwcus i gael profiadau cofiadwy o ymweld â theatr a gwylio sioeau. Mae straeon Tomos y Llygoden yn dod a thipyn bach o magic y theatr at ddarllenwyr ifanc ac yn eu cyflwyno i fyd newydd, felly mae hynny’n rhywbeth i’w ganmol.


Llwydda’r awduron i ddod a hiwmor i mewn i’r stori yn naturiol, ac o ganlyniad mae apêl y llyfr yn fwy – mae angen rhywbeth i wneud ni chwerthin bois bach, ac mae gweld pen ôl anferth Madam Blobfawr yn dod am Tomos druan yn ddigon i wneud i mi wenu. Trodd fy ngwen yn chwerthiniad llwyr pan ddarllenais amdani’n gwneud ei ioga. Ymlaciodd gymaint yn y sesiwn, nes gollwng “homar o rech” wnaeth wneud i Tomos a’i gyfeillion lewygu – doniol iawn! Gallaf weld dosbarth o blant ifanc yn morio chwerthin wrth gael stori ar y mat!Unrhywbeth arall?

Mae ‘na dipyn o waith darllen ar y cyfan, ac mae’r wasg wedi anelu’r llyfr at y farchnad 5-8 oed. Mae oed darllen ac oed diddordeb yn reit