Ti...You... Emma Dodd [Addas. Eurig Salisbury]

*Scroll down for English*


Mwnci bach sy'n cael ei garu mwy a mwy bob dydd.

A monkey who is loved more and more each day.

Dyma addasiad Eurig Salisbury o You... gan Emma Dodd. Dwi’n falch o weld fod Ti… wedi cael ei gyhoeddi fel llyfr dwyieithog sy’n golygu fod ganddo fwy o apêl i deuluoedd iaith gymysg. O ran llyfrau i blant ifanc, mae Atebol yn cyhoeddi mwy a mwy o lyfrau sydd unai yn llyfrau dwyieithog neu sy’n cynnwys y geiriau Saesneg yng nghefn y llyfr. Syniad da.Llyfr cynnes, llawn cariad yw hwn sy’n darllen fel rhiant yn siarad â phlentyn gan ddweud wrtho gymaint mae hi’n ei garu. Am ryw reswm fe wnes i gymryd yn ganiataol mai mam oedd yn siarad yma, ond wrth gwrs fe all fod yn dad, yn nain, yn daid, yn warcheidwad neu'n unrhyw aelod o’r teulu mewn gwirionedd.


Mae’n gallu bod yn anodd cyfieithu llyfrau sy’n odli, ond d