Tawel Nos - John Townsend (addas. Elin Meek)

*Scroll down for English & comments*


Mae rhywbeth tywyll yng ngwesty Tawel Nos...

Something dark is going on in Tawel Nos hotel...


【Adolygiad o'r archif - From the archives】

Genre: Dark thriller, mystery, crime

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◎◎◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◉◉◉◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◉◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎

Dyfarniad/verdict: ★ ★ ★ ★ ☆

Addasiad Cymraeg Ein Meek o lyfr Sweet Dreams gan John Townsend yw Tawel Nos. Roedd yn rhan o gyfres ‘Spirals,’sef cyfres boblogaidd Saesneg o’r 80au i ddarllenwyr anfodlon. Y bwriad oedd creu straeon byr, bachog, aeddfed eu cynnwys oedd fod i gyffroi darllenwyr fel bechgyn. Mae’r llyfrau yn addas iawn i adeiladu ac atgyfnerthu hyder a mwynhad mewn darllenwyr dihyder.I ddechrau, mae’r clawr yn drawiadol iawn ac yn dipyn o ddirgelwch. Pwy yw’r ferch sy’n sefyll yn y glaw? Pam fod golwg betrus ar ei hwyneb? Mae ‘na olwg o frys a phryder yn ei llygaid. Fedrai ddim pwysleisio pwysigrwydd clawr wrth ddenu rhywun i ddewis llyfr ac mae hwn yn enghraifft dda o un sy’n denu sylw.


Ar ddechrau’r stori, daw Lowri i’r pentref i ddechrau swydd newydd fel dawnswraig mewn sioe leol. Yn fuan iawn (ym mhennod 1 a dweud y gwir) mae’r awdur yn dechrau gadael cliwiau fod rhywbeth braidd yn od am y lle. Gwela Lowri erthygl bapur newydd sy’n dweud: ‘PERSON IFANC ARALL AR GOLL. YR HEDDLU’N CHWILIO’R TRAETH.’ Yn syth, mae’r darllenydd yn cael teimlad anesmwyth fod rhywbeth mawr o’i le yn y pentref yma.


Wrth chwilio am lety a chysgod o’r glaw, mae Lowri’n dod ar draws rai o drigolion y pentref. Buan iawn mae eu geiriau caredig yn troi’n chwerw ac mae hi’n dod i ddeall nad ydy pethau fel maen nhw’n ymddangos. Mae rhywbeth ofnadwy yn mynd ymlaen... ond beth? A phwy sydd ar fai?Dwi ddim yn mynd i roi gormod o gliwiau, dim ond dweud fod Lowri’n difaru’i henaid ei bod hi wedi dod ar gyfyl y pentref! Mae bywyd Lowri mewn perygl wrth iddi ddarganfod cyfrinach erchyll gwesty Tawel Nos...


Byr iawn yw’r nofel mewn gwirionedd ac mae llawer yn digwydd ym mhob pennod, gan mae dim ond 10 sydd yna. Bydd darllenwr sydd heb arfer cwblhau llyfrau’n gallu ymfalchïo wrth orffen y llyfr i gyd. Dwi wirioneddol wrth fy modd gyda’r awdur a’r gyfres yma - yn sicr y math o lyfrau dwi’n mwynhau eu darllen. Dwi wedi eu defnyddio gyda llawer o ddisgyblion tra roeddwn i’n dysgu ac maen nhw wastad yn mynd i lawr yn dda. Mi fydd unrhyw un ar bigau’r drain eisiau gwybod beth sy’n digwydd nesaf...