Supertaten: Llanast y Carnifal - Sue Hendra a Paul Linnet

Updated: Dec 1, 2020

*Scroll down for English*


O na! Mae'r bysen gas yn ôl i greu helynt!

Oh no! Evil pea's back causing trouble! Welsh adaptation of Supertato Carnival Catastro-Pea!

Genre: #ffuglen #doniol #archarwr / #fiction #humour #superhero

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◉◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/Reviewer Rating: ★★★★★


Oed darllen/reading age: 6+

Oed diddordeb/interest age: 3+


Wel, mi gafodd ‘Supertaten: Llanast y Carnifal’ test drive yn tŷ ni’n ddiweddar gyda fy nghefndryd ifanc, a saff i ddweud aeth y llyfr i lawr yn DDA IAWN! Mae’r ddau yn byw yn Nghilgwri (Wirral) felly maen nhw’n siarad cymysgedd o Gymraeg a Saesneg adref, ond Saesneg yn yr ysgol wrth reswm.


Mae ‘na lot o bobl yn cwyno am addasiadau (ac iawn, weithia mae na ormod o rai sâl yn cael eu cyhoeddi) ond dyma enghraifft o gyfres sy’n llwyddo 100%. Roedd yr hogia’n gyfarwydd â’r cymeriadau’n barod ac roedden nhw’n ddigon bodlon i fwynhau’r stori eto, yn Gymraeg, gan wneud cysylltiadau â phan oedden nhw wedi ei darllen yn Saesneg yn yr ysgol.


Un o’r pethau gorau am y gyfres ydi’r lluniau – pob tudalen fel ffrwydrad o liw ddim yn rhy annhebyg i gomig, ac mae’n llwyddo i ddenu (a chadw) sylw darllenwyr ifanc yn ddi-ffael. Cryfder arall y straeon yw dawn adrodd stori y bartneriaeth 'sgwennu - Paul Linnet a Sue Hendra - mae ‘na rhyw hiwmor a cheekiness yn perthyn i’r cymeriadau sy’n gwneud i’r llyfrau deimlo’n ffres ac yn fodern iawn o’u cymharu â rhai llyfrau. Dwi’n teimlo ein bod ni’n nabod y cymeriadau yn dda. Fedrwch chi’m helpu ond eu licio - hyd yn oed y bysen gas ‘na!


mae'r effaith du a gwyn yn cyferbynnu'n dda pan mae'r bysen gas wedi sugno'r lliw i gyd :(

Yn sicr, mae’r awduron yn deall sut i adeiladu cyffro a thensiwn, ac mae’r parodrwydd i gael hwyl wirion yn rhan o’r rheswm pam fod y llyfrau mor apelgar. Mae’r ddeialog dros ben llestri’n gweithio’n dda ac yn mynd a’r busnes ‘good guy’ vs ‘bad guy’ i’r eithaf! Dim rhyfedd fod athrawon Y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau rhannu’r llyfrau yma gyda’u dosbarthiadau ar y mat - mae digon o gyfleoedd i wneud lleisiau gwirion ac i actio dipyn ar y stori er mwyn creu tipyn o gyffro.


Carnifal mawreddog sydd ar y gweill yn y llyfr yma, ac mae’r llysiau wrthi’n paratoi ar ei gyfer. Ond wrth gwrs, dydi pethau byth yn mynd according to plan, achos mae’r bysen gas o gwmpas unwaith eto i greu hafog a helynt. Tro ‘ma, mae ganddo gynllun ofnadwy - dyfais sy’n sugno’r lliw allan o bawb a phopeth! O na!

Gyda help ei chriw ffyddlon o lysiau a ffrwythau, fydd supertaten yn llwyddo i ddod a lliw’n ôl i fyd yr archfarchnad?!


Am syniad gwych, sy’n cyflwyno ‘mild peril’ er mwyn sicrhau ‘chydig o densiwn a buddsoddiad emosiynol ond dim byd rhy arswydus. Dwi’n meddwl fod y tudalennau canol du a gwyn (sy’n rhan o’r stori) yn glyfar iawn.


Mi fydd bechgyn a merched yn caru’r llyfrau yma, ond dwi wedi ffeindio fod y gyfres yn effeithiol i'w ddarllen gyda phlant sydd fel arfer yn rhy ddiamynedd i eistedd a gwrando ar stori. Mi faswn i hefyd yn argymell y llyfr y