Sothach a Sglyfath - Angharad Tomos

*Scroll down for English*


Fydd Sniffyn yn gallu dianc o gastell Gyrn Wigau?

Can Sniffyn escape from Gyrn Wigau Castle?


♥Enillydd Gwobr Tir na n-Og 1994♥

♥Tir na n-Og Award Winner 1994♥

Genre: #ffuglen #hiwmor #ffantasi / #fiction #humour #fantasy


Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◉◉

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Lluniau/illustrations: Marc Vyvyan-Jones

Dyfarniad/Rating: ★★★★★


Oed darllen/reading age: 9+

Oed diddordeb/interest age: 7+ (not too scary)


Sut goblyn es i drwy'r ysgol gynradd heb ddarllen y clasur Sothach a Sglyfath gan un o awduron enwocaf Cymru, Angharad Tomos?(creawdwr Rala Rwdins) Wel, o’r diwedd, tair blynedd ar hugain yn hwyr, mi ges i afael ar gopi o lyfrgell Safle’r Normal, Prifysgol Bangor. [Llyfr oedd heb gael ei fenthyg ers 2008]


Weithiau, wrth ail gydio mewn hen straeon, mae’n amlwg eu bod wedi dyddio braidd o ran cynnwys a diwyg, ond nid yw hyn yn wir o Sothach a Sglyfath. Dwi’n meddwl fod y stori’n dal ei thir cystal yn 2020 ac yr oedd yn 1993, er bod y clawr braidd yn ddi-nod. Dyma oedd enillydd haeddiannol IAWN i’r Wobr Tir na n-Og yn fy marn i. Yr unig beth sy’n dyddio’r llyfr o gwbl yw’r cyfeiriad at y cyfrifiadur anferth mae Sglyfath yn ei ddefnyddio i ddal y plant. Mae’n rhaid rhoi Disc i mewn yn y peiriant er mwyn cael y peth i weithio - rhywbeth fydd yn ddiarth i blant heddiw. Fodd bynnag, tydi hwn yn effeithio fawr ddim ar y stori, felly mi wnâi i adael i hynny fynd!


Waeth i mi fod yn onasd ddim - ron i’n hooked o’r dudalen gyntaf. Dechrau sy’n hynod o effeithiol am fachu darllenwyr gan ei fod yn cyfarch y darllenydd yn uniongyrchol. Rhybuddia’r darllenwr i beidio darllen y llyfr, ac wrth gwrs, drwy wneud hyn, bydd plant yn siŵr o fod ar dan isio cario mlaen... “Os oes rhywfaint o synnwyr cyffredin gennych chi, wnewch chi ddim meiddio agor y llyfr yma..”