Seren orau'r sêr! / Super Duper You! - Sophy Henn (addas. Ceri Wyn Jones)

Updated: Jun 22, 2020

*Scroll down for English*


Llyfr sy'n dathlu bod yn wahanol!

A book that celebrates our uniqueness!


Llyfr y Mis i Blant: Gorffennaf 2019

♥Children's Book of the Month July 2019♥


Genre: llyfr lluniau, #moesol #amrywiaeth / Picture book, #moral #diversity

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty: ◉◉◎◎◎

Dyfarniad/Rating: ★★★★


Y peth cyntaf sy’n fy nharo am y llyfr yw’r defnydd o liwiau llachar. Mae’r clawr melyn yn denu’r sylw yn syth ac mae’n hyd yn oed mwy lliwgar tu fewn. Bydd hyn yn siŵr o apelio at ddarllenwyr ifanc – mae’r cyfuniad o liwiau, prysurdeb a chyffro’r tudalennau yn gwneud y darllen yn fwy difyr.


Llythyr gan frawd mawr at ei frawd neu ei chwaer fach yw hon. Cafodd y prif gymeriad ei ddylunio yn gender neutral gan yr awdur/arlunydd, Sophy Henn. Dwi’n meddwl fod hyn yn eithaf cŵl ac yn dangos fod pobl yn rhydd i fod yn pwy maen nhw eisiau bod - heb yr angen am labeli. Mae o wedi gwylio ei frawd/chwaer fach yn tyfu fyny ac wedi sylwi ar wahanol agweddau o’i chymeriad a’i phersonoliaeth a sut maen nhw’n amrywio o un dydd i’r llall. Er enghraifft, weithiau maen nhw’n ‘ddihiryn drwg’ ac ar adegau eraill fe allent fod yn ’arwr da.’ Weithiau fe all fod yn swnllyd iawn, yn llawn cyffro ac egni, a throeon eraill, maen nhw’n dawel ac yn well yng nghwmni ei hun. Dwi’n siŵr fydd plant a rhieni yn gallu uniaethu gyda’r gwahanol hwyliau/tymer ar wahanol adegau - mae hyn yn naturiol iawn ac yn bwynt trafod defnyddiol.


Un o fy hoff ddarnau’r llyfr oedd tudalennau 17-18 lle mae’n disgrifio’r dillad: “Ac os yw pawb mewn streipiau smart, rwyt ti mewn sbotiau, sbo.” Efallai y bydd hyn yn mynd dros bennau rhai o’n darllenwyr ifanc ond mae’r neges tu ôl i’r dillad yn un mor bwysig. Hynny yw, does dim ots beth mae pawb arall yn wneud - maen nhw’n bod yn nhw heb boeni am beth mae pobl yn feddwl. Do your own thing ynte? Does dim rhaid i chi fod yn ddefaid a dilyn y dorf er mwyn ‘ffitio i mewn’ - byddwch yn chi a byddwch yn falch o hynny. Own it.