Dosbarth Miss Prydderch a Silff y Sarff [Llyfr 2] - Mererid Hopwood

*Scroll down for English & comments*


Antur arall ar y carped hud i Goedwig y Tylluanod.

Another adventure to the magic forest.


Gwasg/publisher: Gomer

Cyhoeddwyd/released: 2017

Pris: £5.99

ISBN: 978-1-78562-100-0


Lefel her/challenge level:

✩ ✩ Cymraeg Gwreiddiol - Welsh Original ✩ ✩


Iaith digon syml, a llyfr efo graffeg diddorol

Simple enough language, with interesting graphics

Dyma’r ail lyfr yn nhrioleg hynod o boblogaidd Dosbarth Miss Prydderch gan Mererid Hopwood! Mae hi wedi bod yn brysur iawn dros y blynyddoedd diwethaf achos erbyn hyn mae ‘na chwe theitl yn y gyfres! Hwn yw’r ail lyfr yn y drioleg gyntaf ac mae’n parhau yn syth o’r nofel ddiwethaf. Dydi hi ddim yn angenrheidiol eich bod chi wedi darllen yr un cyntaf ond mae’r awdur yn awgrymu hyn yn gryf.Yn fras, mae Miss Prydderch wedi troi allan i fod yn athrawes arbennig iawn! Mae hi’n gallu tywys y dosbarth i lefydd anhygoel, fel Coedwig y Tylluanod, ar ei charped hud. Ar ddiwedd y nofel ddiwethaf, mae ein prif gymeriad, Alfred, ar goll yn y goedwig, achos mae’r ‘badi’, Dr Wg ab Lin, wedi ei herwgipio! Mae Wg ab Lin yn fy atgoffa o Kaa, y neidr seimllyd o Jungle Book sy’n trio twyllo Mowgli!


Yn yr antur yma, mae’n rhaid i Alfred ddianc o afael y sarff slei, achub ei ffrind gorau Elen Benfelen, cyrraedd yn ôl i’r ysgol mewn un darn a helpu i rwystro Ysgol y Garn rhag cael ei gau! Mae dipyn yn mynd ymlaen yn y stori yma i gadw sylw’r darllenydd.


Dwi’n hoffi’r ffaith fod 'na fwy nag un stori’n mynd ymlaen yma. Mae gennych chi antur Dosbarth Blwyddyn 6 yn y goedwig, wrth iddyn nhw frwydro yn erbyn y neidr er mwyn helpu’r anifeiliaid gael eu lleisiau’n ôl. Rhwng y stori yma, mae 'na is-stori yn mynd ymlaen yn y byd go-iawn. Mae’r ‘awdurdodau’ (gair pwysig, ond swnio’n ominous!) yn trio cau ysgol y Garn oherwydd bod niferoedd yn lleihau.


Mae ‘na ddwy frwydr yma: y frwydr i achub y goedwig rhag Dr Wg ab Lin a’r frwydr i stopio’r Cyngor rhag gau’r ysgol. Mae clywed y ddau hanes yn cadw pethau’n ddifyr drwy gydol y llyfr.

Mae gan Mererid Hopwood ffordd hyfryd o egluro teimladau anodd eu trafod yn syml ac mewn modd sy’n ddealladwy i blant. Gall yr awdur wneud hwn yn effeithiol heb dreulio gormod o amser arno cyn mynd yn ôl at y stori. (Gweler esiampl)Mae’r llyfr yn gorffen ar cliffhanger sy’n cadw ni ar bigau’r drain isio gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf. Mae'r awdur yn ein herio i brynu'r llyfr nesaf i ffeindio allan!<