Mali - Gwawr Edwards

*Scroll down for English*


Storïau am gi bach fferm drwy'r tymhorau.

Stories about a farm dog through the seasons.


Genre: straeon byrion / short stories Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎ Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★★☆

Dyma gasgliad o bedair stori gan y gantores, Gwawr Edwards. Yn ôl y broliant, cafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr ar ôl clywed ei nain (mam-gu) yn adrodd storïau ar lafar iddi pan oedd yn blentyn. Y peth cyntaf sy’n fy nharo am y llyfr yw pa mor lliwgar ydi o. Mae arlunwaith cain Ali Lodge yn gweddu’r llyfr ac mae’r lluniau’n creu rhyw ddarlun hapus, traddodiadol, quaint o fywyd yng nghefn gwlad. Gwna’r golygfeydd i mi feddwl am Beatrix Potter a Watership Down.Yn sicr, bydd y llyfr yn apelio at blant o gefn gwlad Cymru, oherwydd y sefyllfaoedd cyfarwydd, ond byddai’r llyfr yn plesio unrhyw un sy’n hoff o anifeiliaid – a stori dda. Dwi’n meddwl rhywsut fod cael straeon byrrach yn gweithio’n well yn yr achos yma – digon i’w mwynhau bob nos fel stori amser gwely. Os dwi’n bod yn gwbl onest, bosib bydd y stori’n apelio fwy at ferched ond dwi’n meddwl fod hi’n bwysig trio peidio gosod ‘labeli.’


Stori am gi bach o’r enw Mali yw hon, sy’n mynd am dro o gwmpas y fferm ac yn mwynhau cwmni’r anifeiliaid eraill. Mae un stori ar gyfer pob tymor o’r flwyddyn – sy’n helpu i atgyfnerthu’r syniad o dymhorau (a threigl amser) i blant ifanc e.e. y rhinweddau unigryw sy’n gysylltiedig â phob tymor.

Beth sydd yn gwneud y llyfr yn well, yw bod ‘na negeseuon pwysig yng nghraidd y straeon ac maen nhw’n cael eu pwysleisio/crynhoi’n glir. Ceir negeseuon mor amrywiol â phwysigrwydd helpu pobl eraill a pheryglon chwarae o gwmpas gyda thân gwyllt. Mae digon o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol yma.Mae iaith y llyfr yn eithaf tafodieithol, ac mae acen Ceredigion i’w glywed yn glir – ond mae’n gwbl ddealladwy i unrhyw un – hyd yn oed ‘Gog’ fel fi! Mi wnes i fwynhau dysgu ambell i air newydd – doeddwn i ‘rioed wedi clywed “Dwi’n clemio!” o’r blaen!


Yn ogystal â’r negeseuon moesol, yr agweddau o fywyd beunyddiol y fferm, a’r drafodaeth o’r tymhorau, mae gan y llyfr hyd yn oed mwy i’w gynnig. Fe geir dywediadau Cymraeg yma ac acw o fewn y llyfr hefyd - cyfle da i drafod ac egluro’r rhain i blant fel bod y dywediadau yma’n parhau. Pwysig iawn.Fel syrpreis bach olaf, mae geiriau i 5 cân hyfryd yng nghefn y llyfr, ond bydd angen archebu’r CD ar wahân o wefan Sain. Os rhywbeth, hynny oedd yr unig beth siomedig am y llyfr – nad oedd hi’n bosib cynnwys y CD. Mewn ffordd, mi fydda’n well gen i fod wedi talu mymryn yn fwy am y llyfr er mwyn cael y CD fel rhan ohono.


Cyflea’r llyfr ddarlun bendigedig, diniwed o gefn gwlad Cymru a bywyd braf Mali, sy’n mwynhau antur newydd bob dydd gyda’i ffrindiau- biti na fase bywyd go iawn mor syml!


CD ar gael o wefan Sain: £12.98

https://sainwales.com/store/sain/sain-scd2810


Gwawr ei hun yn darllen stori:
🎵🎵 Cân o'r llyfr: