Lliwiau Cyntaf Babi / Baby's First Colours - Sally Beets [Addas. Elin Meek]

*Scroll down for English*


Dwi Newydd brynu copi o’r llyfr yma i ffrind sy’n byw yn Lloegr. Mae o a'i wraig newydd gael hogan fach a dwi’n gobeithio y byddan nhw'n gallu defnyddio’r llyfr yma i wneud yn siŵr ei bod hi’n clywed dipyn o Gymraeg, er ei bod hi’n Warwick!


Dyma lyfr sy’n berffaith fel un cyntaf ar gyfer babi ifanc. Cofiwch, dydi hi BYTH rhy fuan i gyflwyno llyfrau i blant. Gora po gyntaf ddweda i.


Mae’r llyfr yn cynnwys y prif liwiau ac mae’n llachar iawn gyda l