Hunllef o Anrheg - Graham Howells

*Scroll down for English & comments*


Antur ym myd y Tylwyth Teg - Cymraeg ei naws

Fairytale adventure- with a Welsh flavourGwasg/publisher: Gomer

Cyhoeddwyd/released: 2019

Addasiad/adaptation: Bethan Gwanas

Pris/price: £5.99

ISBN: 978-1-78562-316-5


Lefel Her/challenge level: ❖ ❖


Mwy addas i ddarllenwr da - un da i riant ddarllen

More suited for good readers - but could be read by an adult