top of page

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo

*Scroll down for English & comments*


Llyfr i'r synhwyrau i'w rannu gyda'ch babi.

First sensory book to share with your baby.Gwasg/publisher: Rily

Cyhoeddwyd/released: 2018

Addasiad: Catrin Wyn Lewis

Pris: £7.99

ISBN: 978-1-84967-422-5


*Llyfr dwyieithog - Bilingual Book*

 


Llyfr cyntaf i fabi sy’n llawn gweithgareddau difyr i ddeffro ac ysgogi’r synhwyrau. Mae’n llyfr perffaith i riant a babi fwynhau dysgu gyda’i gilydd. Dyma lyfr da iawn ar gyfer gweld, clywed, cyffwrdd a theimlo. Mae yna weadau a siapiau newydd a diddorol er mwyn iddyn nhw allu teimlo’r patrymau gwahanol. Dwi’n hoffi’r drych ar y dudalen olaf. Mae’r brawddegau’n fyr ac mae’r cyfieithiad Saesneg ar gael hefyd oddi tanodd. Cyfle gwych i riant a babi ddysgu 'chydig o eiriau Cymraeg newydd.


 


A first book for a baby with fun activities to stimulate the senses. It's a perfect book for a parent and baby to enjoy learning together. This is a very good book for seeing, hearing, touching and feeling. There are new and interesting textures and shapes so they can feel the different patterns. I like the mirror on the last page. The sentences are short and the English translation is also available underneath. A great opportunity for parent and baby to learn a few new Welsh words.

20 views0 comments

Comentários


bottom of page