top of page

Geiriau Cyntaf Babi (Baby's First Words) - Elin Meek

*Scroll down for English & comments*


Llyfr dwyieithog, syml a lliwgar.

A bilingual, simple and colourful book.Gwasg/publisher: Dref Wen

Cyhoeddwyd/released: 2019

Pris: £3.99

ISBN: 978-1-78423-118-7


*Llyfr dwyieithog - Bilingual Book*


 

Llyfr bach del i ddysgu geiriau cyntaf i fabi. Mae lluniau clir iawn o wrthrychau cyfarwydd sy’n llawn lliw er mwyn ysgogi’r synhwyrau. Mae ‘na chydig o ymadroddion yno hefyd er mwyn i’r rhiant allu darllen a chadw sylw’r babi. Syniad da iawn ydi rhoi’r geiriau Saesneg hefyd fel bod rhiant di-gymraeg yn gallu deall hefyd - a dysgu rhywfaint o Gymraeg ar yr un pryd gobeithio!


Anrheg neis i fabi ifanc. Allwch chi ddim dechrau cael nhw i arfer gyda llyfrau’n rhy fuan!
 A lovely little book to teach first words to a baby. There are very clear pictures of familiar objects that are full of colour to stimulate the baby’s senses. As well as words, there are also a few phrases so the parent can read and keep the baby's attention. It was a good idea to provide the English translation too so that a non-Welsh speaking parent can also understand – and hopefully learn a bit of Welsh at the same time!


A nice gift for a young baby. There’s no such thing as too early to start getting them used to books!

16 views0 comments

Comments


bottom of page