Ga i Hanes Draig? Jackie Morris [addas. Mererid Hopwood]

Scroll down for English


Y llyfr lluniau prydfertha i mi weld erioed!

The most beautiful picture book I've ever seen!

‘In this beautiful book children describe their own fantastical dragons, from the tiny, rainbow winged variety that whispers in ears to the dragon as big as a village with a tail as long as a river.’ Daily Telegraph


‘A breathtaking picture book that will fire the imagination of all who read it… Be inspired by this magical book to tell your own dragon stories.’ TBK Mag

Reit, cardia’ ar y bwrdd – hwn ydi’r llyfr plant prydfertha dwi ERIOED wedi ei weld!! YFMI (Yn fy marn i) mae o’n curo unrhyw beth arall dwi wedi dod ar ei draws! Mae o fwy fel darn o gelf na dim arall a dweud y gwir! Mae ei faint (anferthol o 365x270 mm) a’r cloriau caled yn bleser i’w ddal a’i drin.

Ok, mae o’n edrych yn anhygoel, ond ydi’r stori yn dal dŵr?


Wel, mi fasa fo, petai ‘na stori yna yn y lle cyntaf. Rhywsut, gyda’r llyfr yma, fe allwch ei ddarllen o glawr i glawr, ond does dim byd yn ‘digwydd’. Er nad oes plot a naratif, fel y cyfryw, fe gawn ddatganiadau disgrifiadol ar ffurf brawddegau sy’n llifo fel cerdd. Mae geiriau Jackie Morris, wedi eu cyfieithu gan Mererid Hopwood, fel petai nhw’n canu o un dudalen i’r llall. Gellir trafod rhai o’r ansoddeiriau difyr fel “igam-igamog” neu’r geiriau cyfansawdd fel “gwyrddloyw” a “melyngoch.” Teimla rhai, fod y diffyg ‘stori’ yn gadael y llyfr i lawr mymryn, ond dwi ddim yn meddwl y bydd plant yn poeni am hynny – mi fyddan nhw ar goll yn y lluniau...


Spread from 'Ga i Hanes Draig?' illustrations by (c) Jackie Morris, words by (c) Jackie Morris / Mererid Hopwood, Graffeg.

Mae’r brawddegau yn disgrifio amryw o ddreigiau rhyfeddol. Fe gawn ein cyflwyno i ddreigiau o bob lliw a llun, rhai’n fawr a rhai’n fach. Fy hoff ddraig ohonynt i gyd oedd draig y dŵr – am ei fod o’n anghyffredin efallai.


Mae plant (ac oedolion) yn rhyfeddu ar ddreigiau, a finnau hefyd! Mae ‘na rywbeth hudolus am ddreigiau, sy’n symbolau o bŵer a nerth - creaduriaid bonheddig a mawreddog. Rydym yn dod ar eu traws ymhobman, mewn straeon, chwedlau, ffilmiau ac mae gan Gymru ddraig fabwysiedig ei hun! Mae’r ddraig goch bellach yn rhan o’n hunaniaeth fel cenedl. Dwi’m yn meddwl mod i erioed wedi dod ar draws person sydd ddim yn hoffi dreigiau!


pread from 'Ga i Hanes Draig?' illustrations by (c) Jackie Morris, words by (c) Jackie Morris / Mererid Hopwood, Graffeg.

Ar ôl ein tywys o amgylch y byd a thu hwnt yn gweld dreigiau a lleoedd rhyfeddol, fe gawn neges gan yr awdur fod 'na ddraig gan bob un ohonom ni, tybed sut ddraig fyddwch chi? Fel unigolion, mae pob draig yn wahanol iawn, ac mae gan bawb ddiddordebau a thalentau amrywiol, ac mae hynny’n rhywbeth i’w ddathlu.


Dwi wedi clywed am athrawon sydd wedi defnyddio’r llyfr yma gyda’ phlant ifanc iawn ac maen nhw wedi gwirioni’n lan gyda’r llyfr. Digon hawdd yw defnyddio’r llyfr gyda phlant hŷn hefyd achos mae 'na jest rywbeth am ddreigiau sy’n tanio’r dychymyg, dim ots beth yw eich oedran.