Fy Llyfr Englynion [gol. Mererid Hopwood]

*Scroll down for English*

Llyfr y Mis i Blant: Hydref 2020♥

♥Children's Book of the Month: October 2020♥

Casgliad gwerthfawr ac unigryw o englynion i blant gan wahanol feirdd - gyda nodiadau defnyddiol i gyd-fynd.


A treasure-trove of unique 'Englynion' for children by different poets - with explanatory notes.


Addas i oed: 7-11

Suitable for ages 7-11