Ffwlbart Ffred: Drewi fel Ffwlbart - Sioned Wyn Roberts

*Scroll down for English*


Bachgen a'r Ffwlbart mwyaf drewllyd erioed!

A boy and the smelliest polecat - ever!Genre: llyfr lluniau, doniol / picture book, humour Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◎◎Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◉◉◉◉◎ Her darllen/reading difficulty: ◉◉◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★★☆

“Anodd tynnu cast o hen geffyl

“Mae e'n cadw draenog yn ei boced

“Prynu cath mewn cwd

Ac fy ffefryn personol...

“Dio’m yn werth cnec mochyn coron!”


Mae’r iaith Gymraeg yn llawn dywediadau diddorol – nifer ohonynt yn cynnwys anifeiliaid. Mae ‘na ormodedd yn bodoli i un person eu cofio i gyd, ac mae’n bechod fod na ddim un cyfeiriadur sy’n eu casglu i gyd gydag esboniad. Byddai’n bechod petai’r dywediadau quirky yma’n diflannu. Dwi wrth fy modd gyda theitl y llyfr yma, ‘Ffwlbart Ffred: Drewi fel ffwlbart,’ am ddau reswm. Un, achos mae o’n tynnu sylw at ddywediad Cymraeg rhyfedd gan sicrhau fod y genhedlaeth nesaf yn ei chlywed. Yn ail, dyma i chi deitl sy’n siŵr o apelio at blant ifanc. Teitl bachog – perffaith ar gyfer gwerthu llyfrau! Mi fydd o'n sicr yn un o'r llyfrau "Maaam, plîîîs gawn ni brynu hwn?" yna!Mi fedra i feddwl am sawl bachgen bach ifanc (ac ambell i ferch!) fydd wrth eu bodd yn darllen am hanes y ffwlbart drewllyd ac mi fyddai’n postio fy nghopi draw at fy nghefndryd ar ôl mi orffen ‘sgwennu hwn!Fel mae’r teitl yn awgrymu, mae gan Ffred ffwlbart (polecat ydi hyn – oedd, roedd rhaid i mi Googleio!) ac mae’r creadur bach YN DREWI! Doedd o ddim, ond un bore mi ddechreuodd wynto!


Mae’r arogl ddrwg yn llenwi’r lle a chyn bo hir mae hyd yn oed Anti Gyrti drws nesa’n cwyno! Ar ôl derbyn ordors i llnau’r ffwlbart drewllyd, mae Ffred a’r creadur yn cael syniad glyfar. Cyn hir, mae’r pentref i gyd yn drewi i’r uchel nefoedd!