top of page

Dwi eisiau bod yn Ddeinosor - Luned a Huw Aaron

Updated: Jun 8, 2023

*For English Review, see language toggle switch*


♥Enillydd Gwobrau Tir na n-Og 2023: Cynradd ♥

(awgrym) Oed diddordeb: 3+

(awgrym) oed darllen: 5+

 


 

Llwyddiant eto i’r Aaroniaid

Yn gynharach wythnos yma, roeddwn i’n falch iawn o weld fod llyfr arall gan Luned a Huw wedi cael cydnabyddiaeth, gan ei fod wedi ymddangos ar restr fer Llyfr y Flwyddyn. Mi oedd y llyfr hwnnw - ‘Pam?’ yn uchel iawn, iawn ar fy rhestr bersonol o top books ‘llynedd a dwi’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y gystadleuaeth. Darllenwch adolygiad ‘Pam?’ yma.


Dyma lyfr arall mae’r dream team wedi ei ryddhau ‘leni, gyda gwasg Atebol y tro hwn. Tydi o jest yn edrych yn awesome! Mae o mor ffres, llachar a modern yr olwg - sydd jest yn dangos pa mor bell mae llyfrau gwreiddiol Cymraeg wedi dod yn eu blaenau dros y blynyddoedd. Mae hwn yn well llyfr ‘na nifer o addasiadau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd. I mi, mae hwn yn esiampl o lyfr perffaith #Cymraeg #gwreiddiol i blant ifanc!


Deinosors, Sombis a Frankenstein

Mi fydd y llyfr yma’n siŵr o apelio at blant sy’n chwareus eu natur. Yn bwysicach na dim, mae ‘na hiwmor yn y llyfr. A dwi’n meddwl bod angen mwy fyth o hynny arnon ni nac erioed. Bydd rhaid mi brynu copi arall i fy nghefnder bach, achos dio definitely ddim yn cael fy nghopi i!Tydi’r lluniau ‘sgribli,’ blêr-ond-bendigedig yn lliwgar ac yn drawiadol? Dwi’n licio sut mae’r ffont yn fawr ac yn glir ar gefndir gwyn - lot haws i lygaid ifanc ei ddarllen. Mae’r odl yn wych, ac fel dwi wedi dweud o’r blaen, mi fedra i weld hwn fel darn adrodd dan 7 yn Steddfod yr Urdd!


Creda yn dy hun

Yn hanner cyntaf y llyfr mae’r bachgen yn rhoi ei hun i lawr. Tydi o byth yn teimlo’n ddigon da ac mae’n cymharu ei hun ac eraill. Mae hyn mor hawdd i’w wneud, a dim jest plant sy’n euog o wneud hyn chwaith. Mae meddwl yn negyddol fel hyn yn arwain at rai o’r self sabotaging behaviours ac mae’n bwysig trio cael meddylfryd positif bob amser.Dwi’n meddwl bod prif negeseuon y llyfr ‘derbyn dy hun,’ ‘cara dy hun am bwy wyt ti’ ac ‘rwyt ti’n ddigon’ yn HOLLBWYSIG yn y byd sydd ohoni, yn enwedig mewn byd cystadleuol lle mae gymaint o bwysau ar blant i fod yn ‘llwyddiannus.’


Be di'r take-home message?

Mae’r llyfr yn llwyddo i gyfleu negeseuon pwysig neb eu stwffio lawr ein corn gyddfau. Mae’n cadw’r hiwmor a’r ysgafnrwydd (hwnna’n air?) drwyddi draw.

I mi, y brif neges yw byddwch yn hapus yn eich croen eich hun. Ar ddiwedd y dydd, mae bod yn glên, cwrtais a charedig yn llawer pwysicach nac unrhyw beth arall! 

Gwasg: Atebol

Cyhoeddwyd: 2022

Pris: £6.99

 


Comments


bottom of page