Drwy fy llygaid i - Jon Roberts

*Scroll down for English*


‘Mae’r llyfr hardd a dymunol hwn yn cyfleu

gwir bleserau bod yn awtistig,’ meddai

Alan Gardner, cyflwynydd y gyfres deledu

The Autistic Gardener

Genre: #iechyd #lles #awtistiaeth / #health #wellbeing #autism

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎