Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud (Llyfr 1) ~ Mererid Hopwood

*scroll down for English*


Mewn brawddeg: Anturiaethau gyda athrawes anhygoel!


In a nutshell: Awesome adventures with a super cool teacher!


Gwasg: Gomer

Cyhoeddwyd: 2017

ISBN: 978-1-84851-183-5

*Gwreiddiol Cymraeg ~ Welsh Original*


Lefel: ❖ ❖

Iaith ddim rhy anodd/ffont reit syml

Language not too difficult/quite simple font


Dyfarniad/Verdict: ★ ★ ★ ★ ☆


Genre: #ffantasi #antur #fantasy #adventure

Oedd gennych chi hoff athro/awes yn eich ysgol gynradd? Wel, Miss Arianwen Hughes oedd hoff athrawes Alfred! Roedd popeth yn grêt tan y newyddion gwaethaf erioed – roedd hi’n gadael yr ysgol! Yn ei lle, daeth Miss Prydderch, gyda’i ffrog lwyd, ei gwallt llwyd, sbectol llwyd a’i llygaid llwyd!


Dydi Alfred ddim yn hapus o gwbl. Ond nid athrawes arferol ydi Miss Prydderch – O na! Mae hi’n gallu mynd a’r plant ar anturiaethau anhygoel, achos, fel mae’r teitl yn awgrymu, mae ganddi Garped Hud! Mae’r dosbarth i gyd yn gwibio o’r ysgol i Goedwig y Tylluanod, lle mae nhw’n cwrdd â nifer o ryfeddodau – gan gynnwys y badi, Dr Wg ab Lin! Peidiwch ac edrych i mewn i’w lygaid da chi!


Mae’r stori yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng yr anturiaethau amser stori yn y goedwig, a’r frwydr sy’n digwydd yn y pentref i gadw Ysgol Y Garn ar agor. Rydyn ni’n dod i ‘nabod rhai o aelodau’r dosbarth, a rhai o’r pobl eraill yn y gymuned. Erbyn diwedd y llyfr, mae Miss Prydderch yn dal i fod yn ddirgelwch ac mae gennym dal llwyth o gwestiynau amdani!


Mae’r llyfr yn gorffen ar cliff-hanger gyffrous sy’n gosod y stori nesaf yn y drioleg i fyny ‘n berffaith. Mae iaith y llyfr yn eithaf syml ac yn llifo’n reit hawdd wrth ddarllen. Does dim gormod o ‘sgwennu ar y tudalennau ac mae na newidiadau ym maint y llythrennau a dwdls ar rai tudalennau i gadw pethau’n ddiddorol. Un peth arbennig am y llyfr yma ydi’r bocsys bach a’r llinellau sy’n dod allan o rai geiriau. Mae nhw’n helpu i esbonio geiriau sydd braidd yn anghyfarwydd- sy’n beth Andros o handi. Mae na hefyd saethau yn y llyfr sy’n mynd a chi i wefan www.missprydderch.cymru, lle mae na dipyn o weithgareddau sy’n cyd-fynd gyda’r llyfr.


Darn o'r llyfr