Dafad yw Blodwen / Blodwen is a sheep - Morag Hood

*Scroll down for English*

Addasiad/adaptation: Elin Meek


Oed diddordeb/interest age: 2-5
Mae’r defaid i gyd wedi gwirioni gyda Blodwen. A dweud y gwir, maen nhw’n meddwl mai hi yw’r ddafad orau maen nhw erioed wedi gweld... does ‘na ond un broblem...