Dafad yw Blodwen / Blodwen is a sheep - Morag Hood

*Scroll down for English*

Addasiad/adaptation: Elin Meek


Oed diddordeb/interest age: 2-5
Mae’r defaid i gyd wedi gwirioni gyda Blodwen. A dweud y gwir, maen nhw’n meddwl mai hi yw’r ddafad orau maen nhw erioed wedi gweld... does ‘na ond un broblem...


Mae gan y ddafad yma gynffon hir a dannedd miniog... O diar.


Mae’r awdur, Morag Hood, wedi creu llyfr doniol iawn wedi’i seilio ar yr hen ddywediad Beiblaidd ‘A Wolf in sheep’s clothing.’ Er bod y defaid yn meddwl y byd o Blods, mae ganddi hi syniadau eraill- sef gweithio ar rysáit arbennig sy’n defnyddio saws mintys! Dwi’n meddwl ein bod ni gyd yn gwybod be sydd ganddi dan sylw ac mae gennym ni berffaith hawl i fod yn ddrwgdybus o Brenda a’i chynlluniau.


Gan ein bod ni fel darllenwyr yn gwybod rhywbeth dydi’r cymeriadau ddim (nad dafad yw Blodwen go iawn), mae gan y stori elfen o hwyl y pantomeim - fel y darn ‘na lle mae pawb yn gweiddi “Oh no he isn’t!... oh yes he is!!”Dyma stori glyfar gyda thipyn o grim humour fydd yn siŵr o apelio at ddarllenwyr ifanc a’u rhieni fel ei gilydd. Sgwn i os fydd y defaid yn gallu perswadio Blodwen i droi’n llysieuwr cyn bod hi’n rhy hwyr...!?


Yn ogystal â stori sy’n cydio, mae arlunwaith Morag yn effeithiol iawn, ac yn reit wahanol i lyfrau mwy traddodiadol, gyda’r defnydd o oren a gwyrdd llachar. Gallwch fwynhau’r stori ar lefel syml, ond mae sawl thema a neges yn cuddio yno hefyd megis mistaken identity, twyll, cynhwysiad, y gadwyn fwyd a’r ffaith fod gan bobl yr hawl i uniaethu fel unrhyw beth maen nhw’n dymuno.


Roedd ‘na hyd yn oed ddiweddglo hapus sy’n dangos cyfeillgarwch annisgwyl ond annwyl iawn rhwng dau anifail go wahanol.Ar ôl menthyg y llyfr o’r llyfrgell, mi wnes i ei fwynhau cymaint, mae o wedi cyrraedd fy rhestr ‘best of’ personol i, (sydd ddim yn digwydd mor aml â hynny!) ac mi fyddai’n prynu copi i roi’n anrheg Nadolig. Debyg y bydda i hefyd yn mynd i chwilota am fwy o deitlau gan Morag Hood.