top of page

Cyfres Academi Archarwyr: 2 Dynion Gwirion o'r Gofod - Alan MacDonald

*Scroll down for Review & English version*

Addasiad/adapted by: Luned Whelan

This laugh-out-loud series is perfect for young readers.

Suitable for children aged 7 years+ and key stage 2 readers.

 

Enw’r cymeriadau:

Sion (Crwtyn cryf), Ffion ffrisbi, Bari Brens, Pwdin y ci rhyfeddol, Capten Cadernid, a phobl o fyd arall


Stori:

Mae’r plant yn mynd i ysgol arbennig i archarwyr. Mae pobl o fyd arall yn herwgipio Bari a Capten Cadernid (mae’r aliens yn galw fo’r Capten CaCa!!!) Mae Ffion, Sion a Pwdin yn achub y dydd.


Fy marn i:

Dwi’n hoffi’r rhannau doniol (rhan fwya’r stori!) a dwi wrth fy modd efo archarwyr!

Mae rhai geiriau anodd yn y llyfr fel 'archdroseddwyr' (supervillains).


Dyfarniad: Dwi'n rhoi 5 seren neu 10/10 i'r llyfr yma.

 

Characters:

Sion (Crwtyn cryf), Ffion ffrisbi, Bari Brens, Pwdin y ci rhyfeddol, Capten Cadernid, and people from another world


Story: The children go to a special shool for superheroes. People from another world kidnapp Bari and Capten Cadernid (the aliens call him Capten CaCa!!) Ffion, Sion and Pwdin save the day.


My opinion: I like the funny bits (most of the book to be honest!) and I love the superheroes. There are some hard words like 'archdroseddwyr' (supervillains)


Verdict: I give this book 5 stars or 10/10

 

Dyma rai lluniau o'r llyfr:

Here are a few pictures from the book:


 

Disgrifiad Gwales


Croeso i Ysgol y Nerthol - yr ysgol sy'n meithrin ARCHARWYR y dyfodol. Tra bod Siôn a'i ffrindiau'n brysur gyda'u gwersi HEDFAN ac yn paratoi ar gyfer yr arholiad ARWYR, does neb yn sylwi bod Bari Brêns wedi dechrau ymddwyn yn RHYFEDD iawn. Tybed a oes a wnelo hyn â'r LLONG OFOD sydd wedi glanio yn y maes parcio?

Gwales Description

Welcome back to Mighty High - the school for superheroes. Stan and his friends are so busy preparing for their Heroes exams and having flying lessons that no one realises that Miles has been abducted by aliens! Can fully-fledged superhero Captain Courageous lend a hand or will their fates be decided by a piece of bionic bubble gum? A laugh-out-loud series, perfect for young readers.


 

Cyhoeddwr/publisher: Rily

Cyhoeddwyd/released: 2015

Pris: £4.99

ISBN: 9781849672719

 


Comments


bottom of page