Cyfres Academi Archarwyr: 2 Dynion Gwirion o'r Gofod - Alan MacDonald

*Scroll down for Review & English version*

Addasiad/adapted by: Luned Whelan

This laugh-out-loud series is perfect for young readers.

Suitable for children aged 7 years+ and key stage 2 readers.

Enw’r cymeriadau:

Sion (Crwtyn cryf), Ffion ffrisbi, Bari Brens, Pwdin y ci rhyfeddol, Capten Cadernid, a phobl o fyd arall


Stori:

Mae’r plant yn mynd i ysgol arbennig i archarwyr. Mae pobl o fyd arall yn herwgipio Bari a Capten Cadernid (mae’r aliens yn galw fo’r Capten CaCa!!!) Mae Ffion, Sion a Pwdin yn achub y dydd.


Fy marn i:

Dwi’n hoffi’r rhannau doniol (rhan fwya’r stori!) a dwi wrth fy modd efo archarwyr!

Mae rhai geiriau anodd yn y llyfr fel 'archdroseddwyr' (supervillains).


Dyfarniad: Dwi'n rhoi 5 seren neu 10/10 i'r llyfr yma.

Characters:

Sion (Crwtyn cryf), Ffion ffrisbi, Bari Brens, Pwdin y ci rhyfeddol, Capten Cadernid, and people from another world


Story: The children go to a special shool for superheroes. People from another world kidnapp Bari and Capten Cadernid (the aliens call him Capten CaCa!!) Ffion, Sion and Pwdin save the day.


My opinion: I like the funny bits (most of the book to be honest!) and I love the superheroes. There are some hard words like 'archdroseddwyr' (supervillains)


Verdict: I give this book 5 stars or 10/10

Dyma rai lluniau o'r llyfr:

Here are a few pictures from the book: