Coronaeirws: Llyfr i Blant - Elizabeth Jenner, Kate Wilson a Nia Roberts

*scroll down for English*


Llawlyfr handi i esbonio'r feirws i blant.

Handy guide to explain the virus in kid-friendly speak.


❤❤e-LYFR AM DDIM / FREE e-BOOK❤❤
Genre: iechyd a lles, ffeithiol / factual, health & wellbeing Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes:◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary:◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★