top of page

Cath y Siop Lyfrau - Cindy Wume [addas. Elin Meek]

*Scroll down for English*


Welsoch chi 'rioed siop lyfrau o'i fath!

You've never seen a bookshop like this before!

Oed darllen/reading age: 6+

Oed diddordeb/interest age: 3-7

 

SNîC PîC

SNEAK PEEK.

Nid oes sain ar y fideo. Video has no sound.

 

Rhwng y cyfnod clo a phopeth arall, mae hi wedi bod yn flwyddyn a hanner! Mae’n siŵr fod ’na lawer ohonom wedi laru ar y cyfyngiadau erbyn hyn, a fod nifer yn ysu i gael mynd dramor ar wyliau fel tasen nhw'n gwneud fel rheol.


Er bod y package holidays yn gorfod disgwyl, rydan ni’n ffodus fod gynnon ni lyfrau anhygoel i’n diddori ni yn y cyfamser - heb orfod gosod troed ar awyren!


Mae llyfrau yn bethau rhyfeddol - dim ond darnau o bapur wedi eu rhwymo gyda’i gilydd ydyn nhw, ond eto, mae ganddyn nhw bŵer aruthrol i fynd â chi i unrhyw le yn y byd (a thu hwnt!) Dyna neges graidd llyfr newydd lliwgar gan artist ifanc o’r enw Cindy Wume o Taiwan.


Yn wahanol iawn i aelodau eraill ei deulu, dim ond darllen sy’n mynd â bryd y gath fach ddu. Mae’n caru llyfrau a darllen sydd ar ei meddwl ddydd a nos. A ’da chi’n gwybod be? Does ’na ddim o’i le gyda bod yn wahanol. Hyd yn oed os yw eich diddordebau chi’n wahanol i’ch teulu a’ch ffrindiau – so what! Dyna sy’n eich gwneud chi’n berson arbennig!Fel llawer o bobl, chwilio mae’r gath fach ddu am ei ‘swydd ddelfrydol’, a thrwy lwc, mae’r siop lyfrau lleol yn chwilio am help. Wrth gwrs, nid yw bywyd yn fêl i gyd, ac un diwrnod mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd i’r siop. Ar ôl i’r siop gael ei difetha, bydd rhaid i gath y siop lyfrau a’i chyfaill feddwl am gynllun dyfeisgar i ddod â bwrlwm y cwsmeriaid yn ôl...


Fe gawn yma gyhoeddiad amserol iawn, mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd iawn i lawer o siopau bach annibynnol, gan gynnwys siopau llyfrau. Dwi ond yn gobeithio y bydd ’na ddiweddglo hapus i siopau bach y stryd fawr yng Nghymru hefyd!


Tybiwn y bydd y llyfr yma’n berffaith ar gyfer cyd-ddarllen fel stori amser gwely, ac mae’n llyfr da i ddarllenwyr newydd sy’n dechrau darllen yn annibynnol. Mae Cath y Siop Lyfrau yn stori annwyl (os nad mymryn yn twee) gyda lluniau sydd â gwedd glasurol a thraddodiadol iddynt. Fel y gwelwch, mae pob tudalen yn byrlymu â lliw ac yn llawn manylion bach i sylwi arnynt wrth ddarllen.

Dyma lyfr sy’n dathlu ein siopau llyfrau ac yn dangos y cyfraniad pwysig y maen nhw’n ei wneud i’n cymunedau - mewn llawer mwy o ffyrdd na jest gwerthu llyfrau! Dwi eisiau diolch o waelod calon i bob un ohonynt am eu gwaith caled yn cadw Cymru’n darllen dros y pandemig.


Ac fel y mae’n digwydd bod, mae gwasg Y Dref Wen yn dathlu 50 mlynedd o gyhoeddi llyfrau ardderchog ’leni - felly Pen-blwydd Hapus i chi - ymlaen at y canmlwyddiant rŵan!

 

Between the various lockdowns and everything else, it’s been one hell of a year! A lot of us are properly fed up of all the restrictions by now. Those of us who love the sun have been itching to get away for that summer tan for months.


Despite the package holidays being on hold, at least we’re fortunate enough to have incredible books at our disposal to keep us from going stir crazy in the meantime – and you can enjoy them without setting foot on a plane!


Books are amazing little things – really they’re just pieces of paper with words bound together, yet they have tremendous power – the power to whisk you away anywhere in the world (and beyond!) That is the core message of this colourful new picture book by a young artist named Cindy Wume from Taiwan.


Unlike other members of her family, this black little cat loves nothing more than reading. That is all she ever wants to do! And d’you know what? There’s absolutely nothing wrong with being different. Even if your interests are totally different from your family and friends – so what! That's what makes you a special and unique, so own it.Like many of us, the little black cat is searching for her 'dream job' and as it just so happens that the local bookshop is looking for help. Of course, life isn’t always a fairy-tale, and one day something terrible happens to the shop. The bookshop is in a sorry state, and it will be up the bookshop cat and her friend to save the day and get the shop bustling with customers again.


This is a very timely publication, at a time that has been very difficult for many small independent shops, including our independent bookshops. I only hope that there'll be a happy ending for our wonderful small high street shops in Wales too!


I think this book will be perfect for reading as a bedtime story, and it’s actually a pretty good book for new readers who are starting to read independently. Cath y Siop Lyfrau is a sweet story with illustrations that have a classical, traditional look and feel about them (if ever so slightly twee some might say). As you can see, each page is bursting with colour and is full of little details to notice whilst reading.

This is a book that celebrates not only reading but our bookshops and highlights the important contribution they make to our communities - in more ways than just selling books! I want to thank them all for their hard work in keeping Wales reading over the pandemic.


And as it happens, Dref Wen publishers are celebrating 50 years of publishing this year - so let’s wish them a very Happy Birthday – here’s to the next fifty!

 

Cyhoeddwr/publisher: Dref Wen

Cyhoeddwyd/released: 2021

Pris: £6.99

ISBN: 978-1-78423-178-1

 

Pwy yw Cindy Wume?

Who is Cindy Wume?


Cindy Wume lives and works in Taiwan and is a graduate of the prestigious Anglia Ruskin MA in Illustration. Her first book, The Best Sound in the World, was published by Frances Lincoln in 2018 and was shortlisted for the Klaus Flugge prize. Cindy is passionate about drawing and uses gouache, ink, dip pens and coloured pencils to create her vibrant illustrations, which are regularly featured in Chinese and Taiwanese magazines. Cindy was also part of the visiting contingent of Taiwanese illustrators at Bologna this year and one of their highlighted illustrators in the Bologna Showcase 2018.

36 views0 comments