Bwch- Anni Llŷn

*Scroll down for English*


Stori am afr sy'n darganfod ei dalent.

Story about a billy-goat who finds his talent


Genre: ffuglen / fiction Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◎Negeseuon positif/positive messages:Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◉◉◉◎◎ Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎ Dyfarniad/Rating: ★★★Ydach chi wedi gweld Geifr Y Gogarth, Llandudno ar y newyddion yn ddiweddar? Tra mae gweddill trigolion y dref yn swatio yn eu cartrefi rhag y corona, mae’r geifr yn crwydro’r strydoedd heb ffiniau na neb i darfu ar eu hwyl! Braf yw cael mymryn o newyddion ysgafn, yng nghanol cyfnod anodd iawn, a chymerodd hi fawr o amser i’r stori ddal sylw’r byd! Yn wir, gallwch ddweud fod y peth wedi mynd yn ‘viral.’ (rhy fuan?)

Mae hyd yn oed Ellen DeGeneres (cyflwynydd enwog o America) wedi dweud ei bod hi am ymweld â’r dref pan fydd y pandemig wedi gorffen!
Doedd hi ond yn briodol, felly, i ni adolygu’r llyfr Bwch gan Anni Llŷn, sy’n rhan o gyfres Roli Poli gan wasg Gomer. Mae arlunwaith cain Petra Brown yn dangos bwch gafr ciwt a chyfeillgar yr olwg ar y clawr – arwydd y bydd hwn yn plesio unrhyw un sy’n caru anifeiliaid.Pan ddarllenais y broliant, roeddwn i’n meddwl mai dewin go iawn oedd perchennog Bwch gydag enw fel Cefin y Dewin. Ond na, nid felly. Mewn gwirionedd, hen sglyfath tew, cas a blin yw Cefin. Mi oedd o’n dipyn o loser, yn byw mewn fflat druenus, cyn i’w dad farw a gadael fferm iddo. Cefin yn etifeddu’r fferm yw’r peth sy’n dod a fo a Bwch at ei gilydd. Cyfeillgarwch newydd ar fin cychwyn yma? Na, dim wir.


Mae Cefin yn rhedeg sioe debyg i syrcas yn Fferm Tyddyn Od yn llawn anifeiliaid rhyfeddol sydd wedi torri rhyw fath o record. Anifeiliaid ‘anasbaradigaethus’ ydyn nhw i gyd! (dwnim faint o weithia gafodd y gair yna ei ddefnyddio!….less is more efallai?) Mae 'na barot sy’n gallu agor caniau diod a phob math o greaduriaid eraill sy’n berchen ar ryw fath o dalent. Pawb ond Bwch druan. Tydi o ddim yn teimlo’n sbeshial o gwbl ac mae ei berchennog yn treulio’i amser yn ei fychanu -ddim yn neis o gwbl!Heb ddweud gormod, o’r diwedd mae Bwch yn ffeindio ei ‘dalent’ a diolch i Nith Cefin am ffilmio’r cyfan ar ei ffôn symudol, daw Bwch yn enwog ar y we – tebyg iawn i eifr Llandudno!