Arhosfan ym mhen draw'r byd - Dan Anthony

*Scroll down for English & comments*


Adolygiad Cymraeg gan Awen Schiavone

English review by Helen Perdikis.

[Both refer to the Welsh version of the novel.]


Antur gyffrous... mewn bus stop!

Crazy adventure... that starts in a bus stop!


Gwasg/publisher: Gomer

Cyhoeddwyd/released: 2019

Addasiad/adaptation: Ioan Kidd

ISBN: 978-1-78562-258-8

Pris: £5.99

Lefel her/reading challenge level: ❖ ❖


◤ ◤ Fersiwn Cymraeg a Saesneg ar gael-

Welsh and English editions available ◢ ◢

Wrth yr arhosfan bws, hanner ffordd rhwng ei gartref newydd a'i ysgol, mae Rhys yn digwydd dod ar draws yr union fan lle mae byd chwedlau a helyntion y byd go iawn yn cwrdd. Cowbois yn canu, creadur gwyrdd o'r cloddiau, y ferch gyflymaf ar ddwy olwyn, ymhlith eraill - a fydd y criw brith yma'n ddigon i'w achub rhag y gelyn peryclaf y gwyddon ni amdano?Yr hyn sy’n taro rhywun ar unwaith am y gyfrol hon yw’r clawr deniadol. Mae yma grafanc enfawr du fel pe’n anelu at fachgen sy’n eistedd mewn arhosfan bws, tra bo degau o barau o lygaid yn gwylio o’r cysgodion. Mae’r darlun, ynghyd â’r teitl anarferol – Arhosfan ym Mhen Draw’r Byd – yn denu sylw unrhyw ddarllenydd sy’n chwilio am stori unigryw ac annisgwyl. Ni chaiff darllenydd o’r fath ei siomi!

Cawn ein cyflwyno i fachgen ifanc o’r enw Rhys, sy’n byw gerllaw’r arhosfan bws gyda’i dad, Siôn, sy’n methu â gweithio oherwydd anabledd. Mae Rhys yn gymeriad hoffus, ond nid yw’n cael llawer o fwynhad o fywyd ar hyn o bryd – mae’n cael trafferth darllen, nid yw’n adnabod llawer o bobl, ac mae pawb yn chwerthin ar ei ben yn yr ysgol. Mae Rhys yn teimlo’n arbennig – ond arbennig o anobeithiol yw hynny, gan ei fod yn arbennig o dda am wneud pethau’n anghywir.Ond, daw tro ar fyd gyda dyfodiad cyfres o ddieithriaid i’r dref a’r ardal gyfagos, ac yn benodol i’r arhosfan! Gydag ymddangosiad llond llaw o gymeriadau unigryw a rhyfedd, mae bywyd Rhys yn datblygu’n fywyd diddorol tu hwnt! Dywedir wrtho fod ganddo bwerau arbennig, sef y gallu i weld bydoedd eraill – bydoedd sy’n bodoli yn yr un gofod â’r dimensiwn dynol. Ni all Rhys gredu ei glustiau, ond mae’n gwybod fod rhywbeth rhyfeddol ar droed pan mae’n cyfarfod cymeriadau mor amrywiol â Doc Penfro a Kid Welly – sy’n gwisgo fel cowbois; Mrs Prydderch a Rhiannon, sy’n ymhel â dewiniaeth ddu gwrachod; Beth, y ddraig sy’n groes rhwng Lamborghini a roced; dyn bach gwyrdd o’r enw Wdig; y Wraig Wlanog; dafad ddu o’r enw Dafi; ellyllon; coblynnod; ysbrydion; a brân fusneslyd!