top of page

10 llyfr i'w darllen cyn i chi droi'n ddeg!

26.3.20

Dyma fy erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw

10 llyfr i'w darllen cyn i chi droi'n ddeg!

Dwi wedi bod yn brysur yn trio dewis 10 o'm hoff lyfrau - rhain ydi fy 'must reads' personol!
Dilynwch y linc i ddarllen yr erthygl yn llawn.

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52048407

I've been scratching my head trying to pick 10 of my all time favourite books for 7-11 year olds.
Follow the link to read the article in full.
(on top right of website, there's a VOCAB button that can help you with certain words if you're learning Welsh)

bottom of page