10 llyfr i'w darllen cyn i chi droi'n ddeg!

26.3.20

Dyma fy erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw

Dwi wedi bod yn brysur yn trio dewis 10 o'm hoff lyfrau - rhain ydi fy 'must reads' personol!
Dilynwch y linc i ddarllen yr erthygl yn llawn.

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52048407

I've been scratching my head trying to pick 10 of my all time favourite books for 7-11 year olds.
Follow the link to read the article in full.
(on top right of website, there's a VOCAB button that can help you with certain words if you're learning Welsh)

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.