Yr Uncorn a'r pw pob lliw - Emma Adams (addas. Gwynne Williams)

*Scroll down for English and comments*


Llyfr lliwgar, hudol am uncorn ryfeddol!

Colorful book with magic and a remarkable unicorn!


Genre: ffuglen, hud a lledrith, fiction, magic Gwerth addysgiadol/educational value: ◎◎◎◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎


Dyfrarniad/verdict: ★★★☆☆Dwi’n cofio pan oeddwn i yn yr ysgol yn y 90’au – yo-yo’s oedd y ‘craze’ gynta i mi ei brofi, wedyn Pogz, Mini skateboards, Pokemon Cards, Powerpodz, Beyblades a.y.y.b. Mae ‘na wastad ‘crazes’ newydd mewn ysgolion – a tydyn nhw byth yn para’n hir iawn. Yn ddiweddar, roedd y plant i gyd yn dod i’r ysgol gyda ‘sleim’. Roedd nifer o’r genethod wrth eu boddau gyda uncyrn ac yn enwedig y ‘sleim’ amryliw sy’n gysylltiedig â’r uncorn – sef y pw, wrth gwrs! Fel nifer o bethau, dwi’n meddwl mai o America ddechreuodd yr obsesiwn gyda uncyrn ac mae Dref Wen wedi gwneud penderfyniad doeth o addasu llyfr i’r Gymraeg i fodloni’r galw am bethau uncorn-aidd.Ar y cyfan, dwi’n meddwl mai genethod yw’r target audience ar gyfer y llyfr, ond does dim byd yn bod gyda bechgyn sy’n hoffi uncyrn chwaith, a dwi wedi clywed am sawl bachgen ifanc (o dan 5) sydd wedi mwynhau’r llyfr. Mae’r tudalennau amryliw’n cynnwys lot o liwiau - yn enwedig pinc.


Lleolir y stori yn Llanllon-ge-y-lli, sef lle hudol yn llawn cymeriadau difyr chwedlonol o bob math – dreigiau, gwrachod, coblynnod, tylwyth teg a mwy. Un diwrnod mae ymwelydd yn dod i’r ardal ac mae’r newyddion yn trefeillio’n sydyn. Uncorn hardd yw’r ymwelydd- sy’n digwydd gwneud pw yn y fan a’r lle! (efallai fod o’n nerfus!)I ddechrau, mae pawb mewn sioc ac yn heglu hi i ffwrdd yn reit handi, ond cyn hir daw pawb i sylweddoli fod y pw yn hudol gyda arogl bendigedig yn dod ohono! Yn wir, mae’r baw yn hudol ac yn llenwi pobman gyda lliw ac enfysau! Mae pawb yn mwynhau’r pw gymaint, mae nhw’n anghofio am yr uncorn druan- sy’n teimlo dipyn bach yn unig ac yn left-out. (fod nhw mond eisiau hi o gwmpas am y pw)


Yn y pen draw, mae’r trigolion yn sylweddoli fod yr uncorn yn drist ac maent yn gwneud pethau’n ‘iawn