Y Môr Leidr a Fi - Llio Maddocks

*Scroll down for English & comments*


Antur gyda'r môr ladron... a Nain!!

Pirate Adventure..with Gran!


Gwasg/publisher: Gomer

Cyhoeddwyd/released: 2019

Pris: £5.99

ISBN: 978-1785623073


Lefel her/challenge level:


☆ ☆ Cymraeg gwreiddiol - Welsh Original ☆ ☆

Dyma bartneriaeth newydd ffrwythlon rhwng awdur newydd, Llio Maddocks, a’r arlunydd, Aled Roberts. Mae Y Môr Leidr a Fi yn deillio o gyfnod yr awdur ar Gwrs Ysgrifennu a Darlunio i blant yng Nghanolfan Tŷ Newydd yn 2018. Dwi’n falch o weld bod Llio wedi bod yn brysur yn rhoi pin at bapur ers hynny. Y canlyniad yw llyfr gwreiddiol Cymraeg newydd i blant ifanc.Fel rhywun â dyfodd i fyny yng nghwmni Nain a Taid, dwi wrth fy modd gyda’r stori yma, sy’n sôn am fachgen yn mwynhau penwythnos llawn hwyl a sbri gyda’i gyfaill gorau, Nain. Ond nid Mam-gu hen ffasiwn, arferol mo hon, o na! Gredwch chi be? Mae Nain yn fôr-leidr!


Mae’r stori yn dilyn anturiaethau llawn dychymyg Nain a’i ŵyr dros y penwythnos! Dwi’n licio’r ffordd mae nain yn defnyddio rolling pin fel cleddyf! Creadigol iawn! Dwi’n siŵr na fydd o eisiau mynd yn ôl at ei rieni ar ôl cael gymaint o hwyl efo Nain. Nabod y teimlad.Mae’r llyfr yn lliwgar dros ben gyda lluniau clir a diddorol. Grêt i rieni neu athrawon drafod y lluniau gyda’r plant. Mae’r ffaith fod y llyfr ar ffurf penillion bach doniol sy’n odli yn wych. Syniad da. Ffordd syml o ddechrau cyflwyno odli i blant ifanc drwy sôn am eiriau sy’n swnio’n debyg.


Llyfr gwych i blant ifanc gyd-ddarllen ag oedolyn.


Defnydd creadigol o rolbren!

This is a fruitful new partnership between writer, Llio Maddocks, and the artist, Aled Roberts. The book Y Môr Leidr and Fi is what resulted from the author's time at Tŷ Newydd Writing Centre on a writing and illustration for children course in 2018. I'm glad to see that Llio has been busy putting pen to paper since then. The outcome, a brand-new original Welsh storybook for young children.


<