Tu ôl i'r awyr - Megan Angharad Hunter

Updated: Feb 11

*Scroll down for English*


“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” - Manon Steffan Ros

Genre: #ffuglen #iechydmeddwl #cyfeillgarwch #OI / #fiction #friendship #mentalhealth #YA

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◉◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◉◉◉◉◎

Rhyw/sex: ◉◉◉◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◎◎