Tedi-bêr y Sêr - Dawn Coulter-Cruttenden (addas. Non Tudur)

Updated: Jul 8, 2020

*Scroll down for English*


Bachgen yn hiraethu am ei ffrind gorau.

Story about a boy who's missing his best friend.

Based on a true story.

Genre: llyfr lluniau, #iechyd #lles / Picture book, #health #wellbeing

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉

Trais, ofn/violence, scary: ◉◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎

Dyfarniad/Rating: ★★★★☆

Dyma'r Jack go iawn yn hapus gyda'r llyfr wedi ei gyhoeddi!

Here's the real Jack - really happy with the published book!


Tedi-bêr y Sêr is the Welsh adaptation of Bear Shapes (Oxford University Press)


Wel, roedd rhaid i mi frwydro i gadw’r dagrau’n ôl wrth ddarllen Tedi Bêr y Sêr. Dyma lyfr cyntaf yr awdur/arlunydd Dawn Coulter-Cruttenden, sydd wedi cael ei addasu’n llwyddiannus iawn i’r Gymraeg gan Non Tudur.


Oeddech chi’n gwybod fod y llyfr yma’n seiliedig ar stori hollol wir? Yn gymharol ddiweddar fe gollodd bachgen ifanc awtistig ei ffrind gorau’n y byd – ei dedi bêr. Roedd y bachgen bach mor ddigalon ar ôl colli ei gyfaill, fe aeth ei Dad ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu’r stori, ac roedd yr ymateb cyhoeddus yn syfrdanol i ddweud y lleiaf. Anfonodd llawer iawn o bobl anrhegion a negeseuon calonogol i’r bachgen oedd mewn gymaint o boen. Mae’n ffantastig meddwl fod pobl yn gallu bod mor hael a charedig gyda’i gilydd pan fo’r angen.


Darllenwch erthygl papur newydd am y stori go iawn yma cyn parhau â’r adolygiad:

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5629417/Fathers-plea-devastated-son-loses-favourite-bear-goes-viral.htmlRoedd Jac yn gwneud pob dim gyda’i ffrind gorau, y tedi bêr. Mae’r tedi yn fwy na thegan meddal - mae’n gyfaill triw ac yn help enfawr wrth i Jac fynd allan i wynebu’r byd mawr dryslyd. Er enghraifft, pan yn swil, mae Jac yn siarad drwy’r tedi. Un diwrnod, ar ôl bod yn y parc, mae’r gwaethaf yn digwydd – mae tedi’n mynd ar goll. Llwydda’r awdur i gyfleu trasiedi’r digwyddiad a’r effaith fawr a gafodd hyn ar y bachgen. Gallwn weld ei fod mewn poen a’i fod yn dioddef ar ôl y golled. Dwi’n teimlo’n swp sâl ar ôl colli unrhyw eiddo – hyd yn oed eitem fach – felly i Jac, mae colli ffrind yn teimlo fel diwedd y byd.


Yn y llyfr, yn hytrach na defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, mae Jac yn creu posteri, ac er na ddaw’r tedi i’r golwg, mae llawer o bobl ddieithr o bob cwr o’r byd yn anfon tedi bêrs newydd iddo yn ogystal â nodiadau caredig. Mae’n gwneud i rywun deimlo mor hapus a balch fod pobl yn gallu bod mor glên gyda’i gilydd.