Jambori'r Jyngl - Joe Empson (addas. Llinos Dafydd)

Updated: Apr 2, 2020

*Scroll down for English & comments*


Caredigrwydd yw'r peth prydferthaf oll...

Kindness is the prettiest thing of all...


Genre: iechyd a lles, dwyieithog / health & wellbeing, bilingual Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎


Dyfarniad/verdict: ★★★★☆

Unwaith eto, mae gwasg Rily wedi dewis llyfr da i’w addasu i’r Gymraeg ar gyfer plant ifanc. Mae’r clawr – ac yn wir- gweddill y llyfr, yn byrlymu â lluniau lliwgar, hyfryd sy’n dod a bywyd gwyllt y jwngl yn fyw! Mae’r defnydd o liwiau yn anhygoel ac mae’r llyfr yn plesio’r llygaid ac yn sicr o apelio at blant ifanc.Mae’r anifeiliaid yn ymgynnull ar gyfer Jambori (dathliad mawr) cyn iddi nosi, lle bydd un creadur yn cael ei goroni fel anifail mwyaf prydferth y jwngl. Wrth baratoi, mae’r anifeiliaid yn sôn am eu “diffygion” ac yn rhestru’r pethau maent yn anhapus gyda’u cyrff. Er enghraifft, mae’r sebra’n meddwl fod ei streipiau’n ddiflas, mae coesau’r aderyn yn rhy fyr ac mae’r hipo’n meddwl fod ei ben ôl yn rhy fawr! Mae’r anifeiliaid yn creu gwisgoedd lliwgar i guddio’r ‘amherffeithiadau ond mae storm enfawr yn dod ac yn sgubo’r gwisgoedd i ffwrdd ac yn gadael y jwngl mewn tywyllwch.Mae’r pryf tân (firefly) yn dod i oleuo’r goedwig ac yn taflu ei oleuni dros yr anifeiliaid er mwyn dangos fod pob un yn brydferth fel ac y maen nhw – heb yr angen am wisgoedd i guddio dim.


Mae’r anifeiliaid i gyd yn penderfynu mai caredigrwydd y pryf bach oedd y peth tlysaf i gyd.


Mae neges y stori yn lyfli. Mae’n trafod pethau sydd wir yn gallu effeithio ar blant a phobl ifanc fel pryderu am edrychiad a hunan hyder. Yn enwedig yn yr ysgol, mae geiriau plant yn gallu brifo weithiau, ac felly mae’n bwysig iawn cael llyfr sy’n atgoffa fod:


A) Pawb yn brydferth - dim ots sut maen nhw’n edrych

B) Bod yn garedig ag eraill yw’r peth pwysicaf nid trio edrych yn dda.