Jambori'r Jyngl - Joe Empson (addas. Llinos Dafydd)

Updated: Apr 2, 2020

*Scroll down for English & comments*


Caredigrwydd yw'r peth prydferthaf oll...

Kindness is the prettiest thing of all...


Genre: iechyd a lles, dwyieithog / health & wellbeing, bilingual Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉ Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◎◎◎


Dyfarniad/verdict: ★★★★☆

Unwaith eto, mae gwasg Rily wedi dewis llyfr da i’w addasu i’r Gymraeg ar gyfer plant ifanc. Mae’r clawr – ac yn wir- gweddill y llyfr, yn byrlymu â lluniau lliwgar, hyfryd sy’n dod a bywyd gwyllt y jwngl yn fyw! Mae’r defnydd o liwiau yn anhygoel ac mae’r llyfr yn plesio’r llygaid ac yn sicr o apelio at blant ifanc.