Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel - Gwennan Evans

*Scroll down for English*

Genre: #plant #children #ffuglen #fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◎◎

Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎


Gyda Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 30ain oed wythnos yma, dyma lyfr sy’n brawf o bwysigrwydd a llwyddiant y cyrsiau maen nhw’n eu cynnig yno. Daeth y llyfr Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel i fodolaeth yn dilyn cwrs dan nawdd Cyngor Llyfrau Cymru i feithrin awduron ar gyfer llyfrau llun a gair i blant 3-7 oed. O dan arweiniad y tiwtoriaid, Manon Steffan Ros a Jac Jones, fe dreuliodd Gwennan wythnos gyfan yn datblygu’r syniad ar y cyd â’r arlunydd, Lleucu Gwenllian. Nawr, mae ffrwyth eu llafur ar gael i chi ei fwynhau.Gobeithio ein bod ni gyd yn sylweddoli pa mor galed mae ffermwyr Cymru’n gweithio. Prin iawn yw’r cyfleoedd iddyn nhw gael brêc a mynd ar wyliau, achos dydi’r fferm byth yn stopio ac mae ‘na wastad waith i’w wneud. Mae Ffion, merch y fferm, wedi bod wrthi’n llafurio ers wythnosau ac mae hi wedi ymlâdd. I fod yn onest, mae hi’n edrych reit drist nes i un o’r gwartheg gynnig iddi fynd ar wyliau. Dwi’m yn siŵr beth sydd fwyaf o syndod yma, y ffaith fod buwch yn gallu siarad, neu fod 'na ffarmwr wedi cytuno i gymryd amser i ffwrdd a mynd i joli-hoitian!


Cyn pen dim, mae Ffion, Fflei y ci a chriw o ledis y gwartheg godro yn disgwyl am y bws i fynd â nhw ar holidês i..... Aberystwyth dim llai! Pwy sydd angen mynd i Sbaen pan mae gennych chi Costa del Ceredigion ar y stepen ddrws? A beth bynnag, ers i’r pandemig roi’r kibosh ar wyliau tramor i lawer, mae’r staycation yn fwy poblogaidd nac erioed.


Mae 'na ddipyn o hiwmor yn y llyfr, ac mae gweld Modlen y fuwch yn pi-pi ar ochr y ffordd yn ennyn gwên wrth i mi gael fy atgoffa o sawl pit-stop tebyg ar ein gwylia teuluol ‘stalwm! Dwi’n siŵr fod y rhan fwyaf o blant Cymru wedi cael profiad tebyg ar ochr yr A470 rhyw dro neu'i gilydd!Un peth da iawn yw bod y stori’n un syml, ysgafn a digri, sy’n hawdd i’w darllen a’i mwynhau. Yn ôl yr awdur, does ‘na ddim moeswers fawr - ac mae hynny’n ok. Dwi’n teimlo fod 'na obsesiwn weithia gyda llyfrau sydd efo rhyw neges neu bregeth fawr - ond cofiwch, does dim o’i le ar gael stori syml a hwyliog.