Dyma Sam - Chris Chatterton

*Scroll down for English*


Y ci mwyaf pwdlyd yn y dre...

The grumpiest dog in town...

Oed darllen/reading age: 6+

Oed diddordeb/interest age: 2+


Addasiad Cymraeg/Welsh adaptation: Elin Meek


Sam, I know how you feel...


A hithau’n agosáu at fy mhen-blwydd yn 30, dwi’n dallt yn iawn sut mae Sam y ci’n teimlo! Dyna’n union sut fydda i’n edrych fory pan fyddai’n gorfod chwythu’r canhwyllau a sylweddoli fod fy twenties wedi mynd a dod!


Y clawr gloss a matt wnaeth dynnu fy sylw at y llyfr yn gyntaf. Ella mai’r gwynab deadpan ydi o, ond mi oni’n ei weld o’n debyg i Gromit, o Wallace & Gromit ond fersiwn mwy blin ella... ac yn sicr mae ei wyneb yn diffinio be dwi’n feddwl o 2020 yn reit dda!


Da chi’n nabod rhywun fatha Sam?


Hen gi blin ydi Sam a does ‘na ddim byd yn plesio. Dydi o ddim yn licio mynd am dro, dio’m yn licio gwneud ffrindiau, a dio’n sicr ddim yn hoffi pen-blwyddi! Pan mae ci bach newydd yn cyrraedd y tŷ (sef adroddwr y stori), yn ôl hwnnw mae ‘na newid yn Sam, ond wnes i ddim sylwi ar hynny fy hun chwaith! Yr un gwyneb pwdlyd a welwn ni dro ar ôl tro... tan i Sam ddod ar draws ei hoff beth yn y byd mawr crwn... Selsig!!Er bod ‘na ddim llawer iawn o ‘sgwennu, dyma stori wnaeth i mi wenu - y lluniau sy’n cario’r stori mewn gwirionedd. Faswn i ddim yn dweud mod i’n morio chwerthin, ond roedd hiwmor sych yr awdur e.e. y defnydd o’r un llun pwdlyd yn gweithio’n dda.


Anodd iawn yw dweud sut mae Sam yn ymateb i unrhyw beth (heblaw am sosijis!) ac mae jest yn dangos dydi, pa mor anodd yw darllen ystumiau gwyneb rhai. Mae ‘na hefyd le i sôn am rannu, cyfeillgarwch a dysgu sut i gyfaddawdu.


Dyma lyfr dwyieithog sy’n gwerthu’n dda (wedi cyrraedd rhif 4 yn siart gwerthwyr gorau CLLC Mis Rhagfyr) ac mae’n boblogaidd dros ben gyda darllenwyr ifanc. Efallai bod rhai yn meddwl nad oes 'na ddigon o ‘gig ar yr asgwrn’ (lol) o ran y stori, ond os na’r cwbl 'da chi isio ydi llyfr i’w fwynhau, efo lluniau effeithiol sy’n debygol iawn o ‘neud i chi wenu, mae Dyma Sam yn aidial.