Cwmwl Dros y Cwm - Gareth F. Williams

*Scroll down for English*

Enillydd Tir na n-Og 2014 Cymraeg (cynradd)

Tir na n-Og Award winner 2014 Welsh (primary)

Genre: #ffuglen #hanesydddol #Cymru / #fiction #historical #Welsh #Welshhistory

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎