Adnabod Awdur

Gareth F. Williams

Geni:

1955

Marw:

2016

Yn wreiddiol o:

Porthmadog

Byw yn:

Y Beddau, De Cymru

Enwog am:

Ennill gwobr

Tir na n-Og

6 gwaith!!

Ffeithiau Fflach

Llyfrau (plant)

Ysgrifennu a Darllen, Cyfres Di-Ben-Draw: (BBC, 1993)

Dirgelwch Loch Ness (Y Lolfa, 1996)

O Ddawns i Ddawns (Y Lolfa, 2996)

Pen Cyrliog a Sbectol Sgwâr,  (Y Lolfa, 1999)

Jara (Gwasg Gomer, 2004)

Dial,  (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2006)

Adref heb Elin,  (Gwasg Gomer, 2006)

Y Sifft Nos, Cyfres Tonic 5 (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2007)

Bethan am Byth, Cyfres Tonic 5 (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2007)

Eira Mân, Eira Mawr, (Gwasg Gomer, 2007)

Nadolig Gwyn (Gwasg Gomer, 2007)

Tacsi i'r Tywyllwch, Stori Sydyn (Y Lolfa, 2007)

Ffrindiau, Cyfres Whap! (Gwasg Gomer, 2008)

Mr Petras, Cyfres Tonic (CAA Cymru, 2008)

Curig a'r Morlo (Gwasg Gwynedd, 2009)

Rhyfedd o Fyd (Gwasg Gwynedd, 2009)

Gwaed y Gwanwyn (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2010)

Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog (Y Lolfa, 2010)

Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan (Y Lolfa, 2010)

Y Dyn Gwyrdd, Cyfres Pen Dafad (Y Lolfa, 2012)

Yr Ochr Draw/Yr Eneth Gadd ei Gwrthod, Cyfres y Fflam (CAA Cymru, 2012)

Hwdi (Y Lolfa, 2013)

Cwmwl dros y Cwm (Gwasg Carreg Gwalch, 2013)

Anji, Cyfres Copa (Y Lolfa, 2014)

Y Gêm (Gwasg Carreg Gwalch, 2014)

Gwobrau

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 1991 (ffuglen), 

O Ddawns i Ddawns

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 1997 (ffeithiol),

Dirgelwch Loch Ness

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2007 (sector uwchradd), Adref heb Elin

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2008 (sector uwchradd), Eira Mân, Eira Mawr

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2014 (sector cynradd), Cwmwl dro y Cwm

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2015 (sector uwchradd),

Y Gêm

Enillydd Prif Wobr Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015 Awst yn Anogia

Gwobr BAFTA am ei sgript ffilm o Siôn a Siân

Gwobr yr ŵyl yn yr Ŵyl Ffilmiau Celtaidd am ei gyfres Pen Tennyn

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.